Thứ ba, ngày 3/5/2022

 • Ngày Bính âm tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 3 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch) – Số mệnh hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Gà trống (17h – 19h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Tây Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Đông. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ tư, ngày 4/5/2022

 • Ngày Đinh Tỵ tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E 4 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch) – Trần Đạo Đen

 • Giờ hoàng đạo: Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Ngựa (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Chó (19h – 21h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Đông. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ hai, ngày Ngày 9 tháng 5 năm 2022

 • Ngày Nhâm Tuất tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 9 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch) – kim hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Gà trống (17h – 19h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Tây. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ tư, ngày 11/5/2022

 • Ngày Giáp Tý tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 11 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch) – Hổ đen

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Đóng (15h – 17h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Đông Bắc đón Chúa hạnh phúc – Hướng đông nam Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ năm, ngày 12/5/2022

 • Ngày Suu tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 12 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch) – ngọc hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Chó (19h – 21h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành đón khách Tây Bắc. Chúa hạnh phúc – Hướng đông nam Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ sáu, ngày Ngày 13 tháng 5 năm 2022

 • Ngày cung Song Ngư tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 13 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch) – thiên đường Dao đen

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Mùi (13h – 15h),Chó (19h – 21h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Tây Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Đông. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Chủ nhật, ngày 15/5/2022

 • Ngày Tết Nguyên Đán tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 15 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch) – Số mệnh hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Gà trống (17h – 19h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Đông Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Nam đón khách. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022

 • Ngày Súp ngựa tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 17 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch) – cung hoàng đạo thanh long

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Đóng (15h – 17h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành đón khách Tây Bắc. Chúa hạnh phúc – Chào mừng Tây Nam Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ ba, ngày 24/5/2022

 • Ngày Nghệ thuật làm móng tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E 24 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch) – ngọc hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Chó (19h – 21h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Đông. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ tư, ngày Ngày 25 tháng 5 năm 2022

 • Ngày Tết Nguyên Đán tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 25 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch) – thiên đường Dao đen

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Con bò (1 giờ sáng – 3 giờ chiều),Rồng (07 giờ – 09 giờ),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Mùi (13h – 15h),Chó (19h – 21h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Đông Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Nam đón khách. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ hai, ngày 2/5/2022

 • Ngày Giao thừa tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 2 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch)Nguồn gốc người Dao đen

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành đón khách Tây Bắc. Chúa hạnh phúc – Hướng đông nam Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ sáu, ngày Ngày 6 tháng 5 năm 2022

 • Ngày Năm Mùi tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 6 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch)biểu tượng hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Chó (19h – 21h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Đông Bắc đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Nam đón khách. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022

 • Ngày Tân Dậu tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E 8 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch)Chúa tể bóng tối

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Tây Nam đón Chúa hạnh phúc – Chào mừng Tây Nam Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ bảy, ngày Ngày 14 tháng 5 năm 2022

 • Ngày Đinh Mao tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 14 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch)Nguồn gốc người Dao đen

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Đông. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022

 • Ngày Tân Mùi tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E 18 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch)biểu tượng hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo: Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Con rắn (09 giờ – 11 giờ sáng),Đóng (15h – 17h),Chó (19h – 21h),Lợn (21h – 23h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Tây Nam đón Chúa hạnh phúc – Tây nam chào đón Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 • Ngày Gà trống tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E 20 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch)Chúa tể bóng tối

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Đông Nam đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Tây. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Thứ năm, ngày Ngày 26 tháng 5 năm 2022

 • Ngày Năm Mão tháng Tại Tý năm Tốt nghiệp

 • I E Ngày 26 tháng 4 năm 2022 (Âm lịch)Nguồn gốc người Dao đen

 • Giờ hoàng đạo: Một chút (23h – 01h),Dần dần (03h – 05h),Vương miện (05:00 – 07:00),Ngựa (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Gà trống (17h – 19h)

 • Hướng xuất hành: Xuất hành hướng Đông Bắc đón Chúa hạnh phúc – Hướng chính Nam đón khách. Thần tài

Xem chi tiết cho ngày này

Khi xem ngày tốt về nhà mới cần lưu ý những điều sau.

 • Xem và chọn ngày giờ tốt để về nhà mới.
 • Chủ nhà mới dọn đồ đạc sang nhà mới.
 • Thờ thần linh, tổ tiên và các thành viên khác trong gia đình, đồng thời mang theo tiền tài.
 • Chuyển nhà vào buổi sáng là tốt nhất hoặc không được chọn buổi trưa hoặc lúc mặt trời sắp lặn. Tuyệt đối tránh chuyển nhà khi trời đã sập tối vì điều này không tốt cho gia chủ.

Những điều kiêng kỵ khi xem ngày tốt vào nhà mới theo tuổi

 • Người có thai không được dọn nhà nếu không sẽ phạm tội “Thần thai”. Nếu bạn phải chuyển nhà, hãy dùng một chiếc chổi mới mua, chưa sử dụng để quét tất cả các vật dụng trong nhà trước khi chuyển chúng đi.
 • Những người mang dấu hiệu con hổ không nên tham gia vào việc dọn dẹp nhà cửa.
 • Trong trường hợp vào nhà chỉ để lấy ngày lành tháng tốt mà gia chủ chưa chính thức ở ngay thì cần phải qua đêm trong nhà mới.

Nguồn: https://xemngay.vn/

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.