Hôm nay 29/4, Bộ GD & ĐT tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020 / NĐ-CP về chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.

Một trong những nội dung chính của hội nghị là thảo luận về dự thảo công văn của Bộ GD & ĐT hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định. trong Nghị định 116.

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT phát biểu tại hội nghị triển khai Nghị định 116 sáng 29/4

Ảnh của Thanh Hùng

Các địa phương xác định nhu cầu, Bộ GD & ĐT giao chỉ tiêu

Theo dự thảo, UBND tỉnh, thành phố là cơ quan có trách nhiệm xác định nhu cầu giáo viên mới, lập dự toán và phân bổ kinh phí, giao nhiệm vụ đào tạo cho các cơ sở đào tạo trực thuộc. nếu có), đặt hàng (hoặc đấu thầu) đào tạo giáo viên với các cơ sở đào tạo giáo viên khác để đáp ứng nhu cầu giáo viên của địa phương.

Việc này phải phù hợp với kế hoạch sử dụng giáo viên sau khi ra trường, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với lộ trình kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương và khả năng đào tạo. tạo ra các cơ sở đào tạo giáo viên.

Địa phương lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng, sử dụng giáo viên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành về định mức biên chế giáo viên trong nhà trường. cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Các cơ sở đào tạo giáo viên nhận nhiệm vụ đào tạo giáo viên trên cơ sở được giao, đặt hàng (có thể thông qua đấu thầu) theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. báo chí.

Các Bộ, ngành có cơ sở đào tạo giáo viên chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo trực thuộc lập dự toán và bố trí kinh phí đào tạo giáo viên. các cơ sở đào tạo liên kết và thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Nghị định số 116.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xác định và công bố chỉ tiêu đào tạo giáo viên cho các cơ sở đào tạo giáo viên, công khai thông tin tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước để các địa phương và người học tham khảo.

Đặc biệt, Bộ GD & ĐT sẽ tổ chức cho các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng phần mềm dùng chung để hỗ trợ các địa phương, cơ sở đào tạo giáo viên phối hợp cung cầu đặt hàng, nhận đặt hàng bồi dưỡng giáo viên phù hợp với nhu cầu của giáo viên tại địa phương và công tác đào tạo. năng lực của các cơ sở đào tạo giáo viên.

Sinh viên có thể lựa chọn nơi làm việc trong tương lai

Cũng theo dự thảo văn bản hướng dẫn, UBND cấp tỉnh phải tổ chức rà soát, thống kê, nhu cầu đào tạo giáo viên, nhu cầu tuyển dụng học sinh sau tốt nghiệp trên địa bàn theo từng cấp học, bậc học. , kỷ luật, từ đó xác định số lượng chỉ tiêu giao nhiệm vụ, đặt hàng (hoặc đấu thầu) bồi dưỡng giáo viên cho năm tuyển sinh.

Số liệu thống kê phải bao gồm nhu cầu đào tạo liên tục từ giáo dục nghề nghiệp lên trình độ đại học và đào tạo trình độ đại học đối với học sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học và đào tạo trình độ cao đẳng đối với người học đã có bằng tốt nghiệp. Cao đẳng theo hình thức chính quy.

Cơ sở đào tạo giáo viên xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và thông báo chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở nhu cầu của xã hội và nhu cầu giáo viên của địa phương; các điều kiện đảm bảo chất lượng (năng lực, chất lượng đào tạo, tỷ lệ có việc làm) của cơ sở đào tạo giáo viên phải thực hiện theo quy định hiện hành về xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn và thông báo cho học viên trúng tuyển về chỉ tiêu đào tạo do địa phương giao, đặt hàng (hoặc đấu thầu) và các thông tin khác liên quan đến việc giao nhiệm vụ, đặt hàng. hàng địa phương (hoặc đấu thầu) cho học sinh trúng tuyển đăng ký và cam kết học tập, làm việc theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên tại chỗ ngay sau khi có kết quả trúng tuyển đối với từng học sinh. vòng tuyển dụng của các cơ sở đào tạo giáo viên.

Sau đó, sinh viên nộp đơn đề nghị hỗ trợ và cam kết hoàn trả học phí, sinh hoạt phí cho cơ sở đào tạo giáo viên; đề nghị hỗ trợ và cam kết hoàn trả học phí, sinh hoạt phí theo nguyện vọng (ghi rõ thứ tự nguyện vọng) cho các địa phương có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp về địa phương công tác. hướng đi.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xét tuyển, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo kết quả xét tuyển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ của học sinh.

Kế hoạch dự kiến ​​cho năm 2021

Các thông tin liên quan đến phân công, đặt hàng, đấu thầu đào tạo giáo viên phải được công khai để người học tham khảo, lựa chọn và cam kết tham gia học tập, làm việc theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên. thành viên địa phương.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, công khai danh sách và năng lực đào tạo trong năm tuyển sinh của các cơ sở đào tạo giáo viên; chỉ tiêu đào tạo, điểm trúng tuyển theo chuyên ngành đào tạo (02 năm liền kề năm tuyển sinh) của cơ sở đào tạo giáo viên để UBND tỉnh, người học tham khảo, lựa chọn ngành đào tạo và cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ đặt hàng đào tạo giáo viên theo cho nhu cầu địa phương.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và thông báo chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo giáo viên trước ngày 15 tháng 5; công khai danh sách và năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên trên cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT trước ngày 15/5.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thông tin hỗ trợ cho các địa phương, cơ sở đào tạo giáo viên trước ngày 30/5.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành việc giao nhiệm vụ và đặt hàng bồi dưỡng giáo viên cho các cơ sở đào tạo giáo viên trước ngày 15/6.

– Các cơ sở đào tạo giáo viên báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả bồi dưỡng giáo viên theo Nghị định 116 trước ngày 31 tháng 12.

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.