Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 40

Phương pháp: Kiến thức Bài 8 – Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển (Hệ sinh thái ven biển) Lời giải: Hiện nay rừng ngập mặn ở nước ta ngày càng bị thu hẹp, chủ yếu do chuyển đổi sang diện tích nuôi tôm, cá.

Đã chọn.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 38

Hiện nay rừng ngập mặn đang bị thu hẹp rất nhiều là do đâu?

Câu trả lời và câu trả lời

Hệ sinh thái rừng ngập mặn của nước ta có diện tích 450 nghìn ha, lớn thứ hai thế giới sau rừng Amazon. Hiện nay, rừng ngập mặn đang bị thu hẹp rất nhiều do bị chuyển đổi thành vùng nuôi tôm, cá và do cháy rừng.

Câu trả lời đúng: A

Hiện nay, rừng ngập mặn đang bị thu hẹp, chủ yếu là do:

MỘT.

B.

C.

D.

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

Hiện nay, rừng ngập mặn đang bị thu hẹp, chủ yếu là do:

MỘT.

B.

C.

D.

Đáp án A

Hệ sinh thái rừng ngập mặn của nước ta có diện tích 450 nghìn ha, lớn thứ hai thế giới sau rừng Amazon. Hiện nay, rừng ngập mặn đang bị thu hẹp rất nhiều do bị chuyển đổi thành vùng nuôi tôm, cá và do cháy rừng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

MỘT. Hocaido, Honsu, Siccou, Kiusiu.

B. Honsu, Hocaido, Kiusiu và Siccou.

C. Kiusiu, Honsu, Hocaido, Sicochu.

D. Honshu, Hocaido và Siccou.

Xem câu trả lời ” 05/02/2020 14.619

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.