Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu, dây thứ nhất có điện trở R1 = 15Ω, dài l1 = 24m và tiết diện S1 = 0,2mm2, dây thứ hai có điện trở R2 = 10Ω, chiều dài l2 = 30m. Tính tiết diện của dây dẫn S2 .. Bài 11.8 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 9 – Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu, dây thứ nhất có điện trở R1 = 15Ω, dài l1 = 24m và tiết diện S1 = 0,2mm2, dây thứ hai có điện trở R2 = 10Ω, chiều dài l2 = 30m. Tính diện tích tiết diện S2 của dây.

Chúng tôi có tỷ lệ:

\ ({{{R_1}} \ over {{R_2}}} = {{{l_1}} \ over {{S_1}}} \ times {{{S_2}} \ over {{l_2}}} \ Leftrightarrow { {) {15} \ over {10}} = {{24 {{\ rm {S}} _ 1}} \ over {0,2.30}} \ Rightarrow {S_2} = 0,375 phút {m ^ 2} \)

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số câu hỏi: 19

Giải bài 10 trang 23 SGK Vật Lý lớp 9 chi tiết bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn giúp các em học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 10 trang 23 sách bài tập Vật Lí 9: Hai dây dẫn làm bằng vật liệu giống nhau, có điện trở, chiều dài và tiết diện lần lượt là R1, l1, S1 và R2, l2, S2. Mối quan hệ nào sau đây là đúng?

A. R1.l1.S1 = R2.l2.S2

Câu trả lời:

Dây thứ nhất có: l1, S1, R1

Dây thứ hai có: l2, S2, R2

Ta chọn thêm một dây thứ ba cùng chất liệu với hai dây trên sao cho có:

l3 = l2 nhưng có tiết diện S3 = S1

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng chất liệu và tiết diện nhưng chiều dài khác nhau.

Có dây 2 và dây 3 cùng chất liệu, cùng chiều dài, tiết diện khác nhau.

Thay S3 = S1, l3 = l2 →

Hai dây dẫn làm bằng vật liệu giống nhau, có cùng tiết diện

→ Chọn DỄ DÀNG

Chọn câu lệnh đúng nhất trong các phát biểu dưới đây?

Biểu thức nào sau đây xác định điện trở của một vật dẫn?

Điện trở dẫn sống độc lập vào các yếu tố dưới đây?

Vật liệu nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

Vật liệu nào sau đây dẫn điện kém nhất?

Dây đầu tiên có:R1 , l1, S1

Dây thứ hai có: R2, l2, S2

Ta chọn thêm một dây thứ ba cùng chất liệu với hai dây trên sao cho có:

l3 = l2 nhưng có tiết diện S3 = S1

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng chất liệu và tiết diện nhưng chiều dài khác nhau.

Hai dây dẫn làm bằng vật liệu giống nhau, có cùng tiết diện

Có dây 2 và dây 3 cùng chất liệu, cùng chiều dài, tiết diện khác nhau.

Hai dây dẫn làm bằng vật liệu giống nhau, có cùng tiết diện

Thay S3 = S1, l3 = l2 →

Hai dây dẫn làm bằng vật liệu giống nhau, có cùng tiết diện

→ Chọn DỄ DÀNG

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một dây dẫn đều có chiều dài l, tiết diện đều S có điện trở 8Ω được gấp đôi để tạo thành dây dẫn mới có chiều dài l / 2. Điện trở của vật dẫn mới này là bao nhiêu.

A. 4Ω

B. 6Ω

C. 8Ω

D. 2Ω

Xem câu trả lời ” Ngày 22 tháng 4 năm 2020 33.701

Hai dây dẫn làm bằng cùng một vật liệu, dây thứ nhất dài gấp 8 lần dây thứ hai và có tiết diện lớn hơn dây thứ hai 2 lần. Điện trở của dây thứ nhất nhiều hơn dây thứ hai bao nhiêu lần?

A. 8 lần

B. 10 lần

C. 4 lần

D. 16 lần

Xem câu trả lời ” Ngày 22 tháng 4 năm 2020 17.497

Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 6,8Ω với lõi gồm 20 sợi dây đồng mảnh. Tính điện trở của sợi dây mảnh này, giả sử chúng có cùng tiết diện.

Xem câu trả lời ” Ngày 22 tháng 4 năm 2020 8.298

Một sợi dây đồng dài 100m, tiết diện 1 mm2, có điện trở là 1,7Ω. Một sợi dây đồng khác dài 200m, điện trở 17Ω thì tiết diện là bao nhiêu?

A. 5mm2

B. 0,2mm2

C. 0,05mm2

D. 20mm2

Xem câu trả lời ” Ngày 22 tháng 4 năm 2020 5.485

Người ta dùng dây niken (một hợp kim) làm dây đốt nóng bếp điện. Nếu dùng loại dây này có đường kính tiết diện là 0,6mm thì chiều dài của dây là 2,88m. Nếu không thay đổi điện trở của dây nung mà dùng dây này có đường kính tiết diện là 0,4mm thì chiều dài của dây là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” Ngày 22 tháng 4 năm 2020 3.190

Cuộn thứ nhất có điện trở là. R1 = 20Ω, quấn với dây dẫn có tổng chiều dài l1 = 40m và có đường kính mặt cắt ngang là d1 = 0,5mm. Sử dụng dây dẫn làm bằng vật liệu tương tự như cuộn dây đầu tiên, nhưng có đường kính mặt cắt ngang là d2 = 0,3mm đối với cuộn thứ hai có điện trở là R2 = 30Ω. Tính tổng chiều dài của dây dẫn dùng để quấn dây thứ hai này.

Xem câu trả lời ” Ngày 22 tháng 4 năm 2020 2,844

Điện trở tương ứng của chúng thỏa mãn điều kiện R1R2 = l1l2

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề

 • Câu hỏi trên là một câu hỏi trắc nghiệm

  – Mạch (có giải thích chi tiết)

  Vật lý lớp 9 Lớp 9 – Vật lý

  Hai dây dẫn làm bằng vật liệu giống nhau có tiết diện như nhau có chiều dài lần lượt là l1, l2. Điện trở tương ứng của chúng thỏa mãn các điều kiện sau:

  MỘT.

  Hai dây dẫn làm bằng vật liệu giống nhau, có cùng tiết diện

  B.

  Hai dây dẫn làm bằng vật liệu giống nhau, có cùng tiết diện

  C.

  D.

  Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.