Ngày giao dịch không hưởng quyền đối với chứng khoán là thuật ngữ quen thuộc đối với các nhà đầu tư, khi doanh nghiệp chuẩn bị chia cổ tức hoặc tổ chức đại hội cổ đông. Khái niệm này cũng giúp xác định liệu nhà đầu tư có được hưởng lãi từ cổ phiếu hay không.

Giá cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền

Ngày giao dịch không hưởng quyền trong chứng khoán là thuật ngữ dùng để thể hiện thời điểm mà nhà đầu tư chứng khoán không được hưởng lợi ích. Lợi ích cho nhà đầu tư bao gồm:

  • Quyền nhận cổ tức
  • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Giá cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền

Tìm hiểu thêm về lợi ích của nhà đầu tư

>>> Xem thêm: Quyền chờ đợi trong chứng khoán là gì?

Vào những ngày này, giá cổ phiếu giảm một lượng bằng giá trị cổ tức. Người thụ hưởng cổ tức sẽ được trả cổ tức bằng số tiền cổ tức tương đương trong kỳ chi trả cổ tức đã công bố. Mục đích của việc ấn định ngày này là để doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu để thực hiện các quyền của mình.

Để có một bức tranh rõ ràng hơn về ngày giao dịch không hưởng quyền trong chứng khoán, chúng ta cùng tìm hiểu một ví dụ minh họa.

Doanh nghiệp A thông báo tạm ứng cổ tức 15%. Tỷ lệ này tương ứng với mức giá 1.500 đồng / cổ phiếu.

Giá cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền

Tìm hiểu về một ví dụ về giao dịch không hưởng cổ tức trong chứng khoán

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức được xác định là thứ 6 ngày 5 tháng 6. Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu vào ngày này và ngày 6 tháng 6 thì sẽ không nhận được quyền lợi.

Để có câu trả lời cho câu hỏi có nên mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền hay không, hãy cùng điểm qua lợi ích và sự biến động của giá cổ phiếu trong ngày này.

Khi nhà đầu tư chọn mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền của chứng khoán, họ sẽ không nhận được các lợi ích liên quan. Tuy nhiên, đổi lại cho vấn đề này, quyền chọn mua cổ phiếu vào một ngày không có giá cung cấp một số lợi thế, đó là:

  • Vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức trong chứng khoán, giá cổ phiếu phổ thông sẽ giảm. Nguyên nhân là do nhu cầu mua không cao như những ngày giao dịch đúng giờ.
  • Nhà đầu tư sẽ tích cực mua cổ phiếu không hưởng cổ tức, có thể bán hoặc mua ngay khi về tài khoản của họ vào ngày này. Đối với cổ phiếu có quyền, nhà đầu tư phải đợi một thời gian mới có thể bán được.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý, chúng ta không thể xác định tại thời điểm đó giá cổ phiếu tăng / giảm yếu hay mạnh.

Giá cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền

Ưu điểm của việc mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền

Hầu hết các nhà đầu tư sẽ chọn mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền. Lúc này, nhà đầu tư sẽ nhận được cổ tức khi công ty trả cổ tức.

Việc nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu vào đúng ngày giao dịch không hưởng quyền của chứng khoán cũng có thể coi là một quyết định sáng suốt. Lúc này, giá cổ phiếu sẽ thấp hơn so với ngày giao dịch không hưởng quyền. Nếu quyết định mua, chúng tôi sẽ được hưởng mức giá thấp và sau ngày chia cổ tức, giá cổ phiếu sẽ không chênh lệch quá nhiều.

Trước tiên, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của nhà đầu tư là họ sẽ không nhận được cổ tức trong ngày giao dịch không hưởng quyền của chứng khoán. Tại thời điểm này, nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu vào ngày đó hoặc ngay sau ngày đó thì sẽ không được hưởng cổ tức áp dụng.

Để hiểu rõ hơn về quyền của nhà đầu tư trong các mốc thời gian không chia cổ tức, chúng ta tìm hiểu khái niệm về ngày kết thúc cổ tức và ngày không hưởng cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày mà nhà đầu tư phải có tên trong hồ sơ của công ty, với tư cách là cổ đông, để nhận cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng chứng khoán và ngày đăng ký cuối cùng phải được xác lập theo quy chế của sở giao dịch chứng khoán.

Ngày đăng ký cuối cùng được hiểu là ngày làm việc ngay sau ngày giao dịch không hưởng quyền. Theo quy định, sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyền, chứng khoán hoặc tiền sẽ về tài khoản của nhà đầu tư.

Cổ đông sẽ được trung tâm lưu ký chứng khoán đăng ký và đảm bảo danh sách để nhận cổ tức theo thời gian xác định trước. Tại thời điểm trước ngày đăng ký trả cổ tức cuối cùng, cổ đông sở hữu cổ phiếu không chuyển nhượng được nhận cổ tức.

Chúng ta có thể làm theo ví dụ nêu trên đối với công ty A. Khi nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc 2 ngày sau đó, họ sẽ không nhận được cổ tức. .

Nếu nhà đầu tư muốn nhận cổ tức từ công ty A, họ cần đầu tư mua cổ phiếu trước ngày 5/6.

Giá cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền

Mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày mà một người phải có tên trong hồ sơ công ty với tư cách là cổ đông để nhận cổ tức.

Sau ngày đăng ký trả cổ tức cuối cùng được xác lập thì ngày giao dịch không hưởng quyền cũng được hình thành. Nhà đầu tư xác định ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng T + 1. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là T + 2.

Sau khung thời gian T + 2, chứng khoán hoặc tiền sẽ được trả lại tài khoản của nhà đầu tư.

Cách tốt nhất để nhà đầu tư hưởng cổ tức là giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền của chứng khoán mặc dù khiến nhà đầu tư không thể nhận được lợi ích. Nhưng ngày giao dịch này vẫn có những thuận lợi nhất định. Hi vọng các nhà đầu tư sẽ có những quyết định đúng đắn trong việc chọn ngày giao dịch để thu được nhiều lợi nhuận nhất. Trên đây là bài chia sẻ của công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Nhà đầu tư cần biết ý nghĩa và mục đích của ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức (GDKHQ), ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán khi muốn có tên trong danh sách được hưởng quyền sở hữu chứng khoán. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán để nhà đầu tư có cái nhìn sâu hơn trước khi tham gia giao dịch cổ phiếu.

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày nào?

Ngày giao dịch được miễn là ngày giao dịch mà người mua không được hưởng các quyền liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua thêm cổ phiếu, quyền dự họp cổ đông …). Mục đích của ngày này là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty hiện tại.

Giá cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền

2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày nào?

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày Tổ chức phát hành chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông.

Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước ngày Giao dịch không hưởng quyền sẽ có tên trong danh sách được hưởng. Nếu mua cổ phiếu vào ngày GD hoặc sau ngày GD, nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách và không được hưởng các quyền đó.

3. Ngày thanh toán là gì?

Ngày thanh toán là ngày Cổ tức bằng tiền mặt hoặc Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được hoàn trả vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

4. Điều chỉnh giá khi chốt quyền

Giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất và điều chỉnh theo giá trị khoản cổ tức nhận được hoặc giá trị quyền lợi kèm theo. Công thức chung như sau:

PR t-1 + (I1 x Pr1) + (I2 x Pr2) + (I3 x Pr3) –TTHcp- Divcp- TTHt -DivtPtc = ——————- ————————————————– – ——————-

1+ I1 + I2 + I3

Trong đó:

Ptc: Giá tham chiếu trong ngày không hưởng các quyền trên

I2: Tỷ lệ tăng vốn do thưởng cổ phiếu (tăng vốn chủ sở hữu)

I3: Tăng vốn do cổ tức bằng cổ phiếu

TTHcp: Giá trị thưởng bằng cổ phiếu

Divcp: Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu

TTHt: Giá trị thưởng bằng tiền

Divt: Giá trị cổ tức bằng tiền mặt

Pr1: Giá cổ phiếu bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu

Pr2: Giá cổ phiếu tính cho người được thưởng cổ phiếu

Pr3: Giá cổ phiếu được tính cho người nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Trường hợp doanh nghiệp niêm yết vừa trả cổ tức bằng tiền vừa trả cổ tức bằng cổ phiếu thì giá tham chiếu được xác định theo công thức sau:

PR t-1 + (I3 x Pr3) -Divt Ptc = ——————————— 1+ I3

Tuy nhiên, trên thực tế, trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu Pr3 = 0để có thể:

PR t-1 – Divt Ptc = —————— 1+ I3

>> Xem thêm: Cách trả cổ tức và các quyền phát sinh từ cổ phiếu

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.