lên xe đạp của bạn có nghĩa là

Đến cầm lấy một chiếc xe đạp của một người chỉ đơn giản nói với người khác đụ.

Ví dụ Man1: oi bạn wanker bạn đã lấy cắp chip của tôi! Man2: lên xe đạp của bạn đồ khốn nạncưỡi! có được trên chiếc xe đạp của bạn có nghĩa là

Khi ai đó mắc chứng ADD đã trôi dạt vào Thế giới ADD, điều này được sử dụng để đưa họ trở lại thế giới thực. Điều này xuất phát từ một trò đùa, bao nhiêu người bị ADD cần vặn một bóng đèn. Đi nào. lái xe đạp.Đường đột của trò đùa là nếu những người dư thừa sẽ vặn vào bóng đèn, họ sẽ quên nó và khao khát lái xe đạp.

Ví dụ Man1: oi bạn wanker bạn đã lấy cắp chip của tôi!

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of drduc_5

By Drduc_5

Leave a Reply

Your email address will not be published.