chân lên trần có nghĩa là

Khi nào sừng của bạn

Ví dụ anh ta: bạn đang làm gì cô ấy: không có gì ngoài đôi chân của người mẹ này trên trần nhà anh ấy: bố mẹ bạn không ở nhà cô ấy: noSir: Whatschu Trynna do Dì: Cho phép nói con mèo con này Kêu rừ rừ và nó cần ai đó để cưng nựng nó: không nói nữatôi đang trên đường

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.