Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

MỘT.

B.

C.

D.

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

MỘT.

B.

C.

D.

Sự đổi màu của giấy quỳ đỏ:

* Amin:

– Các amin có nguyên tử N gắn trực tiếp vào vòng benzen là bazơ rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím.

– Các amin khác chuyển thành màu xanh quỳ tím.

* Axit amin:

– Số nhóm NH2 = số nhóm COOH → Không làm đổi màu quỳ đỏ.

– Số nhóm NH2> số nhóm COOH → Làm quỳ tím chuyển sang xanh lam (ví dụ: Lysin)

– Số nhóm NH2

* Axit vô cơ và hữu cơ đều làm đỏ quỳ.

Chọn câu trả lời A

MỘT. Vì –NH2 gắn trực tiếp vào vòng benzen nên mật độ electron của nguyên tử N giảm mạnh.

Tính bazơ của anilin yếu hơn nhiều so với NH3. không làm đổi màu giấy quỳ chọn một.

B. CH3NH2 có nhóm metyl đẩy e làm tăng mật độ electron tại N.

Bazơ mạnh hơn NH3 chuyển sang màu xanh quỳ đỏ.

C. CH3COOH là một axit hữu cơ nên làm quỳ tím hóa đỏ.

D. HOOC-CH2CH (NH2) COOH là một α-amino axit có chứa số nhóm COOH> số lượng NH2. các nhóm chuyển sang màu đỏ quỳ.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.