Tài liệu gồm 299 trang do thầy giáo Đặng Việt Đông biên soạn, tuyển chọn 15 đề ôn tập học kì 1 môn Toán năm học 2020 – 2021, các chuyên đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán. 90 phút làm bài, có đáp án và lời giải chi tiết.

Mục lục tài liệu 15 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 – Đặng Việt Đông: + Đề 01: 50 câu hỏi trắc nghiệm – 90 phút (Trang 2). + Đề 02: 50 câu hỏi trắc nghiệm – 90 phút (Trang 29). + Đề 03: 35 câu trắc nghiệm & 02 câu tự luận – 90 phút (Trang 50). + Đề 04: 50 câu hỏi trắc nghiệm – 90 phút (Trang 73). + Đề 05: 35 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 96). + Đề 06: 50 câu hỏi trắc nghiệm – 90 phút (Trang 115). + Đề 07: 35 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 135). + Đề 08: 50 câu hỏi trắc nghiệm – 90 phút (Trang 147). + Đề 09: 35 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 169). + Đề số 10: 50 câu hỏi trắc nghiệm – 90 phút (Trang 186). + Đề 11: 28 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 211). + Đề 12: 35 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 225). + Đề 13: 35 câu trắc nghiệm & 04 câu tự luận – 90 phút (Trang 244). + Đề 14: 30 câu hỏi trắc nghiệm & 03 câu hỏi tự luận – 90 phút (Trang 263).

+ Đề 15: 35 câu trắc nghiệm & 04 câu tự luận – 90 phút (Trang 279).

Tài liệu gồm 585 trang do thầy giáo Đặng Việt Đông biên soạn, tuyển tập 30 đề ôn tập học kì 1 môn Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết, giúp các em học sinh lớp 10 tham khảo chuẩn bị cho kì thi HK1. Toán 10 sắp tới.

Danh mục tài liệu Tuyển tập 30 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án và lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông: Đề 01: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 02). Đề 02: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 29). Đề 03: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 03 câu hỏi tự luận (Trang 50). Đề 04: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 73). Đề 05: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 03 câu hỏi tự luận (Trang 96). Đề 06: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 115). Đề 07: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 03 câu hỏi tự luận (Trang 135). Đề 08: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 147). Đề số 09: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 03 câu hỏi tự luận (Trang 169). Chuyên đề 10: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 186). Đề 11: 28 câu hỏi trắc nghiệm + 05 câu hỏi tự luận (Trang 211). Đề số 12: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 03 câu hỏi tự luận (Trang 225). Đề số 13: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 05 câu hỏi tự luận (Trang 244). Đề số 14: 30 câu hỏi trắc nghiệm + 03 câu hỏi tự luận (Trang 263). Đề 15: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 279). Đề số 16: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 04 câu hỏi tự luận (Trang 297). Đề số 17: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 04 câu hỏi tự luận (Trang 311). Đề số 18: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 03 câu hỏi tự luận (Trang 325). Đề 19: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 03 câu hỏi tự luận (Trang 338). Đề 20: 35 câu hỏi trắc nghiệm + 03 câu hỏi tự luận (Trang 344). Đề số 21: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 362). Đề 22: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 389). Câu 23: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 410). Đề 24: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 431). Đề 25: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 451). Đề 26: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 473). Đề 27: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 497). Đề 28: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 518). Đề 29: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 539).

Đề 30: 50 câu hỏi trắc nghiệm (Trang 563).

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.