Ở đâu Không là hình thức sản xuất có vai trò đặc biệt trong công nghiệp

Sản xuất công nghiệp có những đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

Vai trò chủ đạo của ngành được thể hiện:

Ở đâu Không là đặc điểm sản xuất của ngành công nghiệp?

Đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng không Cần phải

MỘT.

thời gian thi công tương đối ngắn.

B.

Quá trình sản xuất tương đối đơn giản.

C.

thời gian thu hồi vốn tương đối nhanh.

D.

đòi hỏi đầu tư nhiều vốn.

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

MỘT.

Quy trình sản xuất đơn giản.

B.

Sử dụng nhiều nhiên liệu, chi phí vận chuyển cao.

C.

Tạo ra lợi nhuận là tương đối dễ dàng.

D.

Thời gian xây dựng tương đối ngắn.

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:GỠ BỎ

Câu trả lời:

LỜI ĐỀ NGHỊuhmấy giờcô ấytôiTiêu tốn nhiều nhiên liệu, chi phí vận chuyển cao không phải là đặc điểm của ngành hàng tiêu dùng. => Chọn câu trả lời GỠ BỎ

Bạn có muốn?

Xem thêm câu đố

xem thêm

Chia sẻ Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 học sinh?

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  thành một dãy gồm 7 chiếc ghế sao cho hai bạn

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  ngồi ở hai ghế đầu tiên?

 • Cuộc gọi

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số phân biệt được tạo thành từ các chữ số

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  Tính tổng tất cả các số trong tập hợp

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

 • Với các chữ số

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau, trong đó có hai chữ số

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  không đứng cạnh nhau?

 • Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà tổng của chữ số đầu và chữ số cuối bằng.?

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  ?

 • Thứ hạng

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  Học sinh bao gồm

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  sinh viên nam và

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  Học sinh ngồi thành hai dãy ghế quay mặt vào nhau, mỗi dãy có

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  ghế (mỗi học sinh ngồi một ghế, chỗ ngồi khác nhau). Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho không có hai học sinh cùng giới ngồi đối diện nhau?

 • Xếp năm học sinh Cường, Hồng, Hoa, Nam, Mai vào một chiếc ghế dài với

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của ngành sản xuất hàng tiêu dùng?

  ghế. Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho Cường và Nam không ngồi cạnh nhau?

 • Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau:

 • Cho B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập B có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 6 chữ số đôi một khác nhau từ tập B?

 • Có 3 viên bi đen khác nhau, 4 viên bi đỏ khác nhau, 5 viên bi xanh khác nhau. Có bao nhiêu cách sắp xếp các viên bi thành một hàng sao cho các viên bi cùng màu ở cạnh nhau?

 • Xếp năm học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lê vào một băng ghế có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho Chi luôn ngồi chính giữa là:

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.