Dấu hiệu nhận biết sâu bệnh hại cây thường gặp là gì?

Chủ đề

Dấu hiệu nhận biết sâu bệnh hại cây thường gặp là gì?

Giải thích chi tiết

Khi sâu bệnh phá hoại mùa màng thường thay đổi:

+ Cấu tạo hình thái: Biến dạng lá, quả, gãy cành, thối củ, xù xì.

+ Màu sắc: Trên lá, quả có các đốm đen, nâu, vàng.

+ Hiện trạng: Cây bị héo

Loigiaihay.com

Kết án 47: Dấu hiệu gì? Không Là dấu hiệu khi cây bị sâu bệnh phá hại:

A. Cành bị gãy.

B. Cây và củ bị thối rữa.

C. Quả bị chảy nhựa cây.

D. Quả to hơn.

Kết án 48: Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây ô nhiễm môi trường nhất là:

A. Thực hành canh tác

B. Biện pháp thủ công

C. Biện pháp hóa học

D. Biện pháp sinh học

Kết án 49: Biện pháp phòng chống nào sau đây đạt hiệu quả cao và không gây ô nhiễm môi trường?

A. Biện pháp canh tác và sử dụng giống kháng sâu bệnh

B. Biện pháp thủ công

C. Biện pháp hóa học

D. Biện pháp sinh học

Kết án 50: Nhược điểm của biện pháp hóa học là gì?

A. Khó thực hiện, tốn kém …

B. Độc với người, gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái

C. Hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức và tiền bạc

D. Kém hiệu quả khi sâu bệnh đã phát triển thành dịch.

Kết án 51: Chọn câu sai Khi nói về các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại?

A. Phơi đất là một biện pháp phòng trừ sâu bệnh

B. Tiêu úng cho cây trồng là biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

C. Sử dụng thuốc hoá học liên tục là biện pháp tốt nhất để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng

D. Sự phát triển của động vật ăn thịt hoặc ký sinh trên trứng hoặc ấu trùng của sâu hại là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát dịch hại thực vật.

Dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu khi cây bị sâu bệnh phá hại:

Một. Cành bị gãy.

GỠ BỎ. Cây và củ bị thối rữa.

. Quả bị tan chảy.

DỄ. Quả to hơn.

Dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu khi cây bị sâu, bệnh hại?

A. Cành bị gãy.

B. Cây và củ bị thối rữa.

C. Quả bị chảy nhựa cây.

D. Quả to hơn.

Dấu hiệu nào sau đây là sai khi nói về cây trồng bị sâu, bệnh hại:

Một. Lá và quả có màu đen và đốm nâu.

GỠ BỎ. Thân và cành có màu xanh lục.

. Cây và củ bị thối rữa.

DỄ. Gãy cành, thủng lá.

Câu hỏi 6: Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu của sâu, bệnh hại cây trồng:

A. Cành bị gãy. B. Quả chín đỏ. C. | Lá có lỗ đục. D. Quả biến dạng.

Câu 7: Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng:

A. Khấu trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng, triệt để.

B. Phòng là chính.

C. Sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp phòng trừ.

D. Phòng là chính. Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để. Sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp kiểm soát.

Câu 8: Ưu điểm của bón phân theo hố?

A. Cây rất dễ sử dụng. B. Công cụ đơn giản.

C. Tiết kiệm phân bón. D. Cây dễ sử dụng, công cụ đơn giản.

Câu 9: Nhược điểm của phun phân bón lá?

A. Tiết kiệm phân. B. Cần ít lao động hơn.

C. Máy móc phức tạp. D. Tiết kiệm phân, ít cần lao động.

Câu 10: Các phương pháp nhân giống cây trồng:

A. Phương pháp nuôi cấy mô tế bào. B. Phương pháp gây đột biến.

C. Phương pháp chọn lọc, lai xa. D. Tiết kiệm phân, chọn lọc, lai xa, gây đột biến.

Câu 11: Làm cỏ là tác dụng của biện pháp xới đất nào?

A. Cày đất. B. Bừa và đập đất. C. Lên giường. D. Làm đất.

Câu 12: Sử dụng thiên địch để phòng trừ sâu, bệnh hại thuộc biện pháp nào?

A. Kiểm dịch thực vật. B. Sinh học. C. Hóa học. D. Thủ công mỹ nghệ.

Câu 13: Côn trùng nào có biến thái? không hoàn toàn?

A. Muỗi. B. Ruồi. C. Bọ ngựa. D. Ong bắp cày.

Kết án Đầu tiên4: Sâu bọ bị biến thái hoàn toàn, phá hoại ở giai đoạn nào?

A. Trứng. B. Sâu non. C. Nhộng. D. Sâu bướm trưởng thành.

Kết án Đầu tiên5: Trồng khoai lang lấy củ thì nên làm đất theo hình thức nào?

A. Cày đất. B. Lên giường. C. Bừa đất. D. Đập đất.

Dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu khi cây bị sâu bệnh phá hại:

Một. Cành bị gãy.

GỠ BỎ. Cây và củ bị thối rữa.

. Quả bị tan chảy.

DỄ. Quả to hơn.

Câu hỏi tương tự

Kết án 47: Dấu hiệu gì? Không Là dấu hiệu khi cây bị sâu bệnh phá hại:

A. Cành bị gãy.

B. Cây và củ bị thối rữa.

C. Quả bị chảy nhựa cây.

D. Quả to hơn.

Kết án 48: Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây ô nhiễm môi trường nhất là:

A. Thực hành canh tác

B. Biện pháp thủ công

C. Biện pháp hóa học

D. Biện pháp sinh học

Kết án 49: Biện pháp phòng chống nào sau đây đạt hiệu quả cao và không gây ô nhiễm môi trường?

A. Biện pháp canh tác và sử dụng giống kháng sâu bệnh

B. Biện pháp thủ công

C. Biện pháp hóa học

D. Biện pháp sinh học

Kết án 50: Nhược điểm của biện pháp hóa học là gì?

A. Khó thực hiện, tốn kém …

B. Độc với người, gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái

C. Hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức và tiền bạc

D. Kém hiệu quả khi sâu bệnh đã phát triển thành dịch.

Kết án 51: Chọn câu sai Khi nói về các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại?

A. Phơi đất là một biện pháp phòng trừ sâu bệnh

B. Tiêu úng cho cây trồng là biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

C. Sử dụng thuốc hoá học liên tục là biện pháp tốt nhất để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng

D. Sự phát triển của động vật ăn thịt hoặc ký sinh trên trứng hoặc ấu trùng của sâu hại là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát dịch hại thực vật.

Dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu khi cây bị sâu, bệnh hại?

A. Cành bị gãy.

B. Cây, củ bị thối rữa.

C. Quả bị chảy nhựa cây.

D. Quả to hơn.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.