* Hướng dẫn giải pháp

Chỉ thực vật hạt kín mới có hoa và quả. Hạt có trong quả. Nhóm thực vật tiến hóa nhất – SGK Sinh học lớp 6 trang 136

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 10

Ngày 19 tháng 3 năm 2022 101

B. Có hoa và quả.

Câu trả lời chính xác

Một đặc điểm chỉ có ở thực vật hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác là hoa và quả. Câu trả lời để chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Giới thực vật được chia thành nhiều nhóm chính

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 463

Đặc điểm nào không dùng để phân loại các nhóm thực vật?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 428

Nhóm thực vật nào sau đây gồm thực vật thuộc thực vật Hạt kín?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 258

Có bao nhiêu loài thực vật đã được phát hiện ở Việt Nam:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 194

Đặc điểm nào là sai về nhóm Hạt kín?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 194

Thực vật có mạch được chia thành nhiều nhóm chính

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 154

Tại sao thực vật ở vùng nhiệt đới lại đa dạng và phong phú nhất?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 140

Đặc điểm giúp phân biệt cây hạt trần và cây hạt kín:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 112

Phát biểu nào sau đây là đúng về môi trường sống của thực vật?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 104

Rêu là một nhóm thực vật:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 88

Nội dung nào sau đây thể hiện sự đa dạng của thực vật?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 84

Lá non của cây dương xỉ có gì đặc biệt?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 76

Nhóm thực vật là đại diện của nhóm dương xỉ

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 72

Dương xỉ là một nhóm thực vật

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 70

Thực vật có hoa còn được gọi là thực vật hạt kín vì:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 3 năm 2022 64

19.14. Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở nhóm thực vật hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?

A. Sinh sản bằng hạt.

B. Có hoa và có quả.

C. Thân có mạch dẫn điện.

D. Sống chủ yếu trên cạn.

Các từ khóa tìm kiếm của Google: Giải bài tập Cánh diều lớp 6, Sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều, Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 sách mới, bài 19 Sự đa dạng thực vật Cánh diều

18/06/2021 4,522

B. Có hoa và quả

Câu trả lời chính xác

Đáp án: B chỉ có thực vật hạt kín có hoa và quả. Hạt có trong quả. Nhóm thực vật tiến hóa nhất – SGK 136

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi nói về rêu, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6.897

Hiện nay, các nhà khoa học đã chia thực vật thành các bậc phân loại từ thấp đến cao theo thứ tự?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.950

Dương xỉ sinh sản như thế nào?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.052

Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.740

Ở dương xỉ, động vật nguyên sinh được hình thành trực tiếp từ

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.221

Ý nghĩa thích nghi của hiện tượng hạt được bọc trong quả?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.869

Rễ chùm không có ở loài cây nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.076

Làm thế nào để rêu sinh sản?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.331

Loại cây nào sau đây thường được trồng làm cảnh?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.575

Loại tảo nào sau đây là lớn nhất?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.471

Trong số các ngành thực vật hiện có, ngành nào bao gồm những đại diện được tổ chức tốt nhất?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.341

Loại tảo nào sau đây có môi trường sống khác với các loại tảo khác?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.339

Đặc điểm nào sau đây là của dương xỉ mà không có ở rêu?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.212

Trong lịch sử Trái đất, sự xuất hiện hay chết của thực vật có liên quan mật thiết đến

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 937

Nhóm thực vật nào sau đây xuất hiện sau cùng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 886

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of mr. Bmt

By mr.bmt

Leave a Reply

Your email address will not be published.