Một con ngựa kéo xe chuyển động thẳng đều với lực kéo 600N. Trong 5 phút công là 360kJ. Tính vận tốc của ô tô .. Bài 13.4 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 8 – Bài 13: Công cơ học

Một con ngựa kéo xe chuyển động thẳng đều với lực kéo 600N. Trong 5 phút công là 360kJ. Tính vận tốc của xe.

Ngựa kéo xe chuyển động với vận tốc không đổi 4 ms thì lực là 120 n, công của ngựa là

Khoảng cách ô tô đã đi \ (S = {A \ over F} = {{360000} \ over {600}} = 600m \)

Tốc độ xe: \ (v = {S \ over t} = {{600} \ over {300}} = 2m / s \)

Chủ đề

Một con ngựa kéo xe với vận tốc không đổi 9 km / giờ. Lực kéo của ngựa là 200N.

a) Tính công của con ngựa.

b) Chứng minh rằng P = Fv

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Công thức lũy thừa: \ (P = {A \ over t} \)

Trong đó: A là công việc đã hoàn thành, t là thời gian thực hiện công việc.

Giải thích chi tiết

a) Trong 1 giờ (3600s) ngựa kéo xe đi được quãng đường: s = vt = 9,1 = 9 km = 9000m.

Công do ngựa kéo trên đường s đi trong 1 giờ là: A = Fs = 200,9000 = 1 800 000 J

Công suất ngựa trong 1 giờ là: \ (P = \; {A \ over t} \; = \; {{1800000} \ over {3600}} \; = 500W. \)

b) Công suất:

\ (P = \; {A \ over t} {\ rm {=}} {{Fs} \ over t} = F. {s \ over t} = {\ rm {}} Fv \)

Loigiaihay.com

18/06/2021 1.037

GỠ BỎ. 500 W

Câu trả lời chính xác

v = 9 km / h = 2,5 m / s Công của ngựa: A = Fs Công của ngựa: Ngược lại: ⇒ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Điều nào sau đây là đúng về công suất?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.139

Đơn vị của quyền lực là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 842

Một người kéo một vật lên từ giếng sâu 8m trong thời gian 20s. Người đó phải dùng một lực F = 180N. Công và công của người kéo lần lượt là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 795

Một máy khi hoạt động với công suất P = 1600W thì nâng được vật nặng m = 70kg lên độ cao 36m trong 36s. Công do máy thực hiện trong thời gian nâng và hiệu suất của máy trong quá trình làm việc lần lượt là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 681

Làm thế nào để bạn biết ai làm việc tốt hơn?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 662

Một dòng nước chảy qua đập cao 30m đến đáy, biết lưu lượng nước là 125m3 / phút, khối lượng riêng của nước là 1000kg / m3. Công cụ nào sau đây có thể là cơ năng của dòng nước?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 657

Để kéo một vật lên độ cao 5m người ta dùng một lực tối thiểu là 850N. Cũng để làm được điều này, người ta sử dụng xe nâng có công suất P = 1450W, hiệu suất 75%. Mất bao lâu để máy thực hiện công việc?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 432

Một người kéo một vật lên cao 8m bằng một lực tối thiểu là 500N. Cũng để làm được điều này, người ta sử dụng xe nâng có công suất P = 1250W, hiệu suất 80%. Mất bao lâu để máy thực hiện công việc?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 395

Một thang máy có khối lượng 200 kg và chứa được 8 người. Thang máy đi lên đều, sau 20s lên cao 50m. Công suất của động cơ thang máy là (Giả sử khối lượng trung bình của mỗi người là 50kg)

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 385

Khi trực thăng cất cánh, động cơ sinh ra lực phóng 10500N, sau 1 phút 30 giây máy bay đạt độ cao 850m. Công suất của động cơ máy bay có thể nhận giá trị:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 327

Công suất là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 302

Một con ngựa kéo xe với một lực không đổi 80N và đi được quãng đường 4,5km trong nửa giờ. Công và sức mạnh trung bình của ngựa là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 293

Một máy bơm chạy bằng động cơ điện tiêu thụ công suất 7,5kW. Trong 1 giây, máy hút 60 lít nước lên cao 7,5m. Hiệu suất của máy bơm là bao nhiêu? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N / m3

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 256

Để cày một sào đất, nếu dùng trâu cày phải mất 2 giờ, nếu dùng máy cày phải mất 20 phút. Hỏi con trâu hay cái máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 228

Cần trục nâng một vật có khối lượng 4000N lên độ cao 2m. Yêu cầu công suất 1600W. Thời gian cần thiết để cần trục nâng một vật là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 215

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.