Chủ đề:

A. Vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều như nhau

B. độ lớn của cường độ điện trường tại mọi điểm đều như nhau

C. chiều của vectơ cường độ điện trường không đổi

D. độ lớn của lực tác dụng lên điện tích thử không thay đổi Xem đáp án ĐÁP ÁN A

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.