Câu hỏi:

Cho △ ABC. MN lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC. Trên tia đối của tia NM lấy điểm I sao cho NI = NM. [nhớ vẽ hình nữa❕]

a]CM: △ AIN = △ CNM.

b]CM: MC = AI VÀ MC // AI.

c]CM: MN // BC và MN = 12 “>Đầu tiên2thứ mười haiBC.

d]Trên E ∈ AI, F ∈ MC: AE = CF. CM: E, N, M thẳng hàng.

Giúp tôi với:[[

Cho tam giác ABC gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC.A chứng tỏ MN//BC.B tứ giác MNCB có hình thang không? Vì sao?C trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao

NE=NM.chứng minh rằng:AE//MC và AE=MC

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

cho tam giác ABC.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC.Chứng minh:MN song song BC;MN=BC/2

Video liên quan

Cho tam giác abc gọi mn lần lượt là trung điểm của ab và ac trên tia đối


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cho tam giác abc gọi mn lần lượt là trung điểm của ab và ac trên tia đối


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cho tam giác abc gọi mn lần lượt là trung điểm của ab và ac trên tia đối

a, Ta có: M là trung điểm AB

N là trung điểm AC

=>MN là đường trung bình tam giác ABC

=>MN//BC (T/c đường trung bình tam giác ) (đpcm)

b, Theo a, ta có: MN//BC

=>Tứ giác MNCB là hình thang

c, Xét tứ giác AECM có:

AN=NC (gt); MN=NE (gt)

=>AECM là hình bình hành

=>AE//MC; AE=MC (T/c hình bình hành) (đpcm)

đã hỏi trong Lớp 7 Toán học

· 09:05 03/02/2021

Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và AB. Trên tia đối của các tia MB và NC lần lượt lấy các điểm D và E sao cho MD=MB và NE=NC. Chứng minh rằng:

a) AD=AE

b) Ba điểm A, E, D thẳng hàng.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

  • Trả lời (52) Xem đáp án »

  •  Phát biểu định lý Pytago thuận và đảo ?

    Trả lời (27) Xem đáp án »

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

TƯƠNG TÁC CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ – 2k5 – Livestream TOÁN HỌC QUANG HUY

Toán học

BÀI TẬP VỀ GIÁ TRỊ VÀ KHẢ NĂNG CHÍNH XÁC CƠ BẢN – – 2K5 Livestream LÝ THÁI TUYỂN

Vật lý

UNIT 1 – ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN DƯỢC LIỆU (Buổi 2) – Livestream TIẾNG ANH 2k5 Cô QUỲNH TRANG

Tiếng anh (mới)

https://www.youtube.com/watch?v=9N3-WMajN88

BÀI TOÁN TÌM m TRONG TỐI ĐA NĂNG – 2k5 – Livestream TOÁN HỌC QUANG HUY

Toán học

HỌC SỚM 12 – TÍNH CHẤT – SẢN XUẤT ESTE – 2K5 – Livestream Hoa Huyền

Hoá học

KIỂM TRA ĐÔNG ĐÔNG – CÔNG TY – Danh pháp ESTE – 2K5 – Livestream Hoa Huyền

Hoá học

Xem thêm …

Cho tam giác ABC Gọi MN lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của nm xác định điểm E sao cho em = en

a) Chứng minh rằng tứ giác bmnc là hình thang

b) Tứ giác AECM là hình bình hành

Cho ABC là một tam giác. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AC và AB. Trên tia đối của tia MB, NC lấy các điểm D, E sao cho MD = MB, NE = NC.

Chứng tỏ:

a, AE = AD

b, A, D, E thẳng hàng

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.