• Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v

    Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!

Câu 3 trang 94 Công nghệ 12: Đoạn mạch ba pha ba dây, hiệu điện thế đường dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, mắc nối tiếp hình tam giác. Cường độ dòng điện trên dây là 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định giá trị dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải.

Câu trả lời

Quảng cáo

Tải trọng tam giác → Id = √3 Ip, Ud = Up = 380 V.

→ Ip = 1 / √3 Id = 41,2 A.

Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41,2 = 9,22 Ω.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v
Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v
Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v

bai-23-mach-dien-turn-chieu-ba-pha.jsp

  • Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v

    Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!

Câu 4 trang 94 Công nghệ 12: Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên mắc vào mạch điện ba pha bốn dây có hiệu điện thế 220/380 V.

a) Giải thích hiệu điện thế 220 V là gì? Điện áp 380 V là bao nhiêu? b) Xác định cách đấu dây từng pha của tải (theo hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích tại sao lại mắc dây như vậy? c) Vẽ cách đấu dây của mạch điện ba pha trên. d) Tính dòng pha và dòng của mỗi tải.

Câu trả lời

Quảng cáo

a) Điện áp 220 V là điện áp pha.

Điện áp 380 V là điện áp đường dây.

b) Tải thứ nhất mắc vào hình sao bằng dây trung tính sao cho Ud = √3 Up → Up = 220 V là hiệu điện thế định mức của các bóng đèn trong tải.

Tải thứ hai được kết nối hình sao với dây trung tính hoặc kết nối delta. Vì điện áp danh định của tải là 380 = Ud và Up ⇐ Ud nên nó có thể được kết nối theo cả hai cách.

c) Sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên:

Quảng cáo

d)

* Đang tải số 1 với kết nối sao

* Tải xuống số 2:

– Trường hợp đấu nối sao:

– Trường hợp nối tam giác:

Lên = Ud = 380 V.

+ Dòng pha của tải:

+ Dòng điện của phụ tải:

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Công nghệ 12 khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v
Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v
Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v

bai-23-mach-dien-turn-chieu-ba-pha.jsp

Xác định cách mỗi tải nên được đấu dây theo hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích tại sao nên đấu nối với tải?

Chủ đề

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng là p = 100 w, u = 220 V); tải thứ hai là lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 n, u = 380 V). Các tải trên mắc vào mạch điện ba pha bốn dây có hiệu điện thế 220/380 V.

a) Giải thích hiệu điện thế 220 V là gì? 380. Điện áp là gì?

b) Xác định cách đấu dây của mỗi tải theo hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích tại sao phải nối dây đó?

c) Vẽ cách đấu dây của mạch điện ba pha trên

d) Tính dòng pha và dòng của mỗi tải.

Giải thích chi tiết

một)

Hiệu điện thế U = 220V gọi là điện áp pha U = 380V gọi là điện áp đường dây

b) Tải đầu tiên được nối với một ngôi sao bằng dây trung tính

Tải thứ hai được nối hình sao với dây trung tính hoặc nối tam giác. Đảm bảo rằng điện áp của mỗi pha của tải là đúng giá trị định mức.

c) Vẽ cách đấu dây của mạch điện ba pha trên

d)

Tải xuống số 1:

Do nối sao: \ ({I_d} = {I_p} = {P \ over U} = {{100} \ over {220}} = 0,45A \)

Tải số 2

Do mắc nối tiếp tam giác nên: Ip = Ud = 380V

Dòng pha tải:

IP = Lên / R = 380/30 = 12,67A

Dòng điện:

Id = √3. IP = 3,12,67 = 21,9A

Loigiaihay.com

Xem tất cả các tài liệu Lớp 12: nơi đây

Sách Giải bài tập Công nghệ 12 – Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha giúp học sinh giải bài tập, tiếp thu kiến ​​thức, kĩ năng và vận dụng vào thực tế cần khơi dậy và phát huy hết tính chủ quan của các em. Động lực và sự sáng tạo trong học tập của học sinh:

  • Sách giáo viên Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 23 trang 90: Cách nối dây này ít được sử dụng, hãy giải thích vì sao?

Câu trả lời

Do điện áp giữa các pha không ổn định khi thay đổi thêm nên người ta dùng nhiều dây dẫn (6 dây).

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 23 trang 92: Quan sát hình 23 -10, hãy cho biết mối nối giữa nguồn điện với các tải ba pha 1, 2, 3 là gì?

Câu trả lời

– Nguồn điện: Nối sao với dây trung tính.

– Tải 1: Đấu nối sao không có dây trung tính.

– Tải trọng 2: Nối hình tam giác.

– Tải 3: Nối sao với dây trung tính.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 23 trang 93: Giải thích tại sao nguồn điện thường mắc nối tiếp hình sao?

Câu trả lời

Khi nối nguồn hình sao sẽ cho 2 giá trị điện áp nên ta có thể nối tải ở 2 mức điện áp khác nhau.

Ví dụ, nguồn điện cho các hộ gia đình thường có các giá trị điện áp sau:

– Up = 220 V đối với thiết bị điện sinh hoạt: bóng đèn, quạt, ti vi, tủ lạnh, v.v.

– Ud = 380 V đối với động cơ điện 3 pha: máy giết lúa,…

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 23 trang 93: Quan sát các hình 23-11, cho biết các đèn có dạng hình gì? Khi tắt đèn pha C thì hầu hết các đèn pha B và pha A vẫn sáng bình thường? Tại sao?

Câu trả lời

– Các đèn được mắc theo hình tam giác (đầu pha này nối với đầu pha kia theo thứ tự pha)

– Khi tắt đèn pha C thì hầu như các đèn pha B, pha A vẫn sáng bình thường vì các bóng đèn được nối một đầu vào dây trung tính và đầu kia nối vào một trong ba pha độc lập A, B. , và C. nên hiệu điện thế giữa các đèn cũng độc lập với nhau.

Câu 1 trang 94 Công nghệ 12: Liệt kê các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng.

Câu trả lời

* Mạch điện ba pha bao gồm nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và tải ba pha.

* Chức năng của chúng:

– Nguồn điện ba pha: để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha.

– Dòng ba pha: dẫn điện.

– Tải ba pha: Công suất tiêu thụ.

Câu 2 trang 94 sgk Công nghệ 12: Nêu tác dụng của dây trung tính trong đoạn mạch ba pha bốn dây.

Câu trả lời

Hiệu của dây trung tính trong đoạn mạch ba pha bốn dây là:

– Tạo ra hai hiệu điện thế khác nhau → thuận tiện cho việc sử dụng các đồ dùng điện.

– Giúp điện áp trên các tải gần như bình thường, không vượt quá điện áp định mức.

Câu 3 trang 94 Công nghệ 12: Đoạn mạch ba pha ba dây, hiệu điện thế đường dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, mắc nối tiếp hình tam giác. Cường độ dòng điện trên dây là 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định giá trị dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải.

Câu trả lời

Tải trọng tam giác → Id = √3 Ip, Ud = Up = 380 V.

→ Ip = 1 / √3 Id = 41,2 A.

Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41,2 = 9,22 Ω.

Câu 4 trang 94 Công nghệ 12: Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên mắc vào mạch điện ba pha bốn dây có hiệu điện thế 220/380 V.

a) Giải thích hiệu điện thế 220 V là gì? Điện áp 380 V là bao nhiêu? b) Xác định cách đấu dây từng pha của tải (theo hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích tại sao lại mắc dây như vậy? c) Vẽ cách đấu dây của mạch điện ba pha trên. d) Tính dòng pha và dòng của mỗi tải.

Câu trả lời

a) 220 V là điện áp pha.

Điện áp 380 V là điện áp đường dây.

b) Tải thứ nhất mắc vào hình sao bằng dây trung tính sao cho Ud = √3 Up → Up = 220 V là hiệu điện thế định mức của các bóng đèn trong tải.

Tải thứ hai được kết nối hình sao với dây trung tính hoặc kết nối delta. Vì điện áp danh định của tải là 380 = Ud và Up ⇐ Ud nên nó có thể được kết nối theo cả hai cách.

c) Sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên:

Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v

d)

* Đang tải số 1 với kết nối sao

Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v

* Tải xuống số 2:

– Trường hợp đấu nối sao:

Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v

– Trường hợp nối tam giác:

Lên = Ud = 380 V.

+ Dòng pha của tải:

Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v

+ Dòng điện của tải:

Đối với mạch ba pha bốn dây, điện áp đường dây 380v

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.