Câu nào dưới đây không đúng?

Cho \ (ABCD.A’B’C’D ‘\) có thể tích bằng \ (V \). Gọi \ (M, \, \, N, \, \, P, \, \, Q, \, \, E, \, \, F \) lần lượt là tâm của các hình bình hành \ (ABCD, \, \ , A’B’C’D ‘, \, \, ABB’A’, \, \, BCC’B ‘, \, \, CDD’C’, \, \, DAA’D ‘\). Thể tích của một khối đa diện có các đỉnh \ (M, \, \, P, \, \, Q, \, \, E, \, \, F, \, \, N \) bằng:

Cho hình lăng trụ tam giác \ (ABC.A’B’C ‘\) có diện tích đáy \ (12 \) và chiều cao \ (6 \). Gọi \ (M, \, \, N \) là trung điểm của \ (CB, \, \, CA \) và \ (P, \, \, Q, \, \, R \) tương ứng là tâm của các hình bình hành \ (ABB’A ‘\), \ (BCC’B’ \), \ (CAA’C ‘\). Thể tích của khối đa diện \ (PQRABMN \) bằng:

Cho abc là hình lăng trụ đều (abc có ab = a, aa a3 √ góc giữa đường thẳng ac và mặt phẳng (abc bằng))

Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C ‘có AB = a3 và AA’ = 1. Góc giữa hai đường thẳng AC ‘và (ABC) bằng

A. 30 °

Câu trả lời chính xác

B. 45°

C. 60°

D. 75°

Xem giải pháp

Ngày 8 tháng 9 năm 2021 178

B. a3312.

Câu trả lời chính xác

Cho abc là hình lăng trụ đều (abc có ab = a, aa a3 √ góc giữa đường thẳng ac và mặt phẳng (abc bằng))

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a2. Thể tích của khối nón S.ABCD là

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 1.754

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C ‘có AB = AC = a góc BAC = 1200, AA’ = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của B’C ‘và CC’. Số đo góc giữa mặt phẳng (AMN) và mặt phẳng (ABC) bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 1.610

Cho ABC là hình chóp có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AB = a Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích V của hình chóp S.ABC

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 1.218

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 1.158

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = 3a Mặt phẳng (P) chứa cạnh BC cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện của một hình tứ giác. tam giác có diện tích 25a23. Tính khoảng cách h giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (P)

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 644

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân ABC tại A, SB = 12, SB vuông góc với (ABC) Gọi D, E lần lượt là điểm thuộc các đoạn SA, SC sao cho SD = 2DA, ES = EC. Biết DE = 23, tính thể tích hình chóp B.ADEC

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 598

Cho hàm số f (x) liên tục trên đoạn [-4;4] và có bảng biến thiên như hình bên dưới

Cho abc là hình lăng trụ đều (abc có ab = a, aa a3 √ góc giữa đường thẳng ac và mặt phẳng (abc bằng))

Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của m∈ − 4; 4 để hàm số gx = fx3 + 2x + 3fm có giá trị lớn nhất trên đoạn? [-1;1] bằng 8?

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 528

Cho hình lăng trụ có diện tích đáy B = 3 và chiều cao h = 2 Thể tích của hình chóp đã cho là

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 337

Hình lăng trụ tam giác đều có độ dài các cạnh bằng 3. Thể tích của hình lăng trụ đã cho bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 307

Cho hàm số bậc ba y = f (x) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm nguyên của phương trình f (x) = 3 là

Cho abc là hình lăng trụ đều (abc có ab = a, aa a3 √ góc giữa đường thẳng ac và mặt phẳng (abc bằng))

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 249

Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = OB = OC = a Khi đó thể tích tứ diện O.ABC là

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 213

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = 3 tam giác ABC, tam giác vuông cân tại B và AC = 22. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên hai cạnh SA, SB lần lượt lấy các điểm P, Q sao cho SP = 1, SQ = 2 Tính thể tích V của khối tứ diện MNPQ

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 199

Cho hàm số fx = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e, a ≠ 0 có đồ thị của đạo hàm f ‘(x) như hình vẽ bên. Biết rằng e> n

Cho abc là hình lăng trụ đều (abc có ab = a, aa a3 √ góc giữa đường thẳng ac và mặt phẳng (abc bằng))

Số điểm cực trị của hàm số y = f’fx − 2x là

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 189

Một cấp số cộng có u1 = −3, u8 = 39. Điểm khác biệt chung của cấp số cộng đó là

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 183

Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O Gọi X là tập hợp tất cả các tam giác có 3 đỉnh trùng với 3 trong 18 đỉnh của đa giác đã cho. Chọn 1 tam giác từ tập X Tính xác suất để tam giác được chọn là tam giác cân

Xem câu trả lời ” Ngày 8 tháng 9 năm 2021 179

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.