Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

Về cuốn sách này

Trang 2

Về cuốn sách này

Cho hình chóp S.ABCD. Là tứ giác có đáy AB và CD cắt nhau tại E, AC và BD cắt nhau tại F, AC và BD cắt nhau tại G. Mặt phẳng (P) cắt SA, SB, SC lần lượt tại A ‘, B’, C ‘.

một. Tìm giao điểm D ‘của SD với (P)

b. Tìm điều kiện của (P) để A’B ‘// C’D’

c. Tìm diện tích tứ giác A’B’C’D ‘

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 759

A. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau.

B. Hai đường thẳng AB và CD song song.

C. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau hoặc chéo nhau.

D. Cả ba câu trên đều sai?

Câu trả lời chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (∝) đi qua M, song song với AB và AD. Thiết diện của (∝) với tứ diện ABCD là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.932

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành, tâm OK là trung điểm của SA. Xác định vị trí của H trên AC để thiết diện của hình chóp S.ABCD với mặt phẳng (∝) chứa KH và song song với BD là một ngũ giác.

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 291

Cho hai đường thẳng song song d1 và d2. Số mặt phẳng chứa d1 và song song với d2 là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 260

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Qua G dựng mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (BCD). Tìm thiết diện của (P) và tứ diện ABCD.

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 248

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD và ADB. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 219

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D ‘. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 217

Cho hình chóp S.ABCD, trong đó ABCd là tứ giác lồi. Cắt hình chóp bằng một mặt phẳng (P) tùy ý. Danh tính đã nhận không bao giờ có thể là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 192

Cho các đoạn thẳng và đoạn thẳng không song song hoặc không trùng với phương chiếu. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 161

Giả sử có ba dòng a, b, c trong đó a // b và c // a. Câu nào trong những câu dưới đây là câu đúng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 159

Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) có giao tuyến là b và đường thẳng a // b. Câu nào dưới đây là sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 157

Giả sử a = (P) ∩ (R), b = (Q) ∩ (R), c = (P) ∩ (Q) và a, b, c là phân biệt. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 155

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Xét hai đường thẳng p, q ma giao nhau cả a và b. Điều nào sau đây không thể xảy ra.

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 146

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Sau đó:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 139

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng MN?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 129

Cho đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (P) và một điểm A không nằm trong b. Qua A ta kẻ đường thẳng a song song với b thì:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 104

Cho hình chóp tứ giác đều abcd có hai đường thẳng chéo nhau ab và cd


Khách mời

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Dưới đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

Cho hình chóp SABCD có hai đường thẳng chéo nhau AB và CD, gọi A ‘là điểm nằm giữa hai điểm A, S. Tìm giao tuyến của (A’CD) với các mặt phẳng (ABCD), (SAB), (SBC), ( SCD), (SDA). TỪ CHỐI TRỢ GIÚP E VS

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.