Chuyển động thẳng đều đều là:

Vận tốc của một hạt trong chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng đều không có đặc điểm nào sau đây:

Phương trình tốc độ của chuyển động thẳng biến đổi đều:

Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều là:

Đồ thị toạ độ-thời gian của một chất điểm chuyển động đều:

Cho đồ thị v – t của hai ô tô như hình vẽ:

Cho đồ thị vận tốc - thời gian như hình bên, hãy tính quãng đường

Giao điểm của biểu đồ cho biết:

Cho đồ thị v – t của hai ô tô như hình vẽ:

Cho đồ thị vận tốc - thời gian như hình bên, hãy tính quãng đường

Chọn tùy chọn Chính xác?

Cho đồ thị vận tốc - thời gian như hình bên, hãy tính quãng đường

Giữa dây tóc và bóng đèn là chân không (Vật lý – Lớp 8)

Cho đồ thị vận tốc - thời gian như hình bên, hãy tính quãng đường

2 câu trả lời

Cho đồ thị vận tốc - thời gian như hình bên, hãy tính quãng đường

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

MỘT. −0,02m / s2, 0,01m / s2

B. −0,01m / s2, 0,02m / s2

C. 0,01m / s2, -0,02m / s2

D. 0,02m / s2, – 0,01m / s2

Xem câu trả lời ” Ngày 13 tháng 5 năm 2020 12.332

Chọn một.

Cho đồ thị vận tốc - thời gian như hình bên, hãy tính quãng đường
Cho đồ thị vận tốc - thời gian như hình bên, hãy tính quãng đường

Giải pháp khác: Tổng quãng đường vật đi được bằng tổng diện tích của đa giác OABCD và tam giác DEF = 12 ô vuông = 12 .2.10 = 240m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.