Câu trả lời

Những chất phản ứng được với Na phải là ancol, phenol, axit cacboxylic …

Những chất phản ứng được với NaOH phải là phenol, axit cacboxylic …

Nhìn vào 4 đáp án, chúng tôi chọn C. Phenol

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án C Chất phản ứng với natri cacbonat tạo ra khí cacbonic là axit axetic Phương trình phản ứng: 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 30 gam axit axetic phản ứng với lượng dư ancol etylic thu được 27,5 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng là

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 873

Công thức cấu tạo của axit axetic khác với công thức cấu tạo của rượu etylic

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 440

Cho 4,48 lít khí etilen ở đktc phản ứng với nước (có axit sunfuric làm xúc tác) thu được 2,76 gam ancol etylic. Tính phản ứng cộng nước etilen.

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 324

Phản ứng giữa axit axetic và dung dịch bazơ thuộc loại

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 189

Để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CHỈ3COOH mọi người sử dụng

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 63

Ancol etylic và axit axetic đều tác dụng với

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 49

Cho 2,3 gam ancol etylic nguyên chất phản ứng với natri dư. Thể tích khí H2 thoát tại dktc là

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 47

Rượu etylic và axit axetic có công thức phân tử lần lượt là

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 42

Câu 6: Cho 46 gam ancol etylic vào lượng dư dung dịch axit axetic. Tính khối lượng sản phẩm etyl axetat thu được khi biết hiệu suất phản ứng là 60%.

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 35

Cho axit axetic phản ứng với rượu etylic. Tổng hệ số của các chất (số nguyên, giản thể) trong phản ứng trên là

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 24

Dùng kim loại nào sau đây để phân biệt dung dịch axit axetic và ancol etylic?

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 20

Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để pha chế

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 18

Tất cả các chất có thể phản ứng với K và Na là

Xem câu trả lời ” 22/02/2022 15

Chất nào sau đây có thể phản ứng được với Na?

MỘT.

B.

C.

D.

Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

  • học thuyết
  • nhiều lựa chọn
  • Hỏi & Đáp
  • bài tập sgk

Chất nào sau đây phản ứng được với natri?

Một. CH3 – CH3 GỠ BỎ. CH3 – CH2 – COOH . C6H6 DỄ. CH3 – O – CH3.

Câu hỏi tương tự

Cho các chất sau: FeO, Mg (OH) 2, CaCO3, K2O, HCl, NaOH, Na2O, SO2, SO3, HNO3, BaO, P2O5, CO, CaO, Al2O3.a) Phân loại và gọi tên các chất trên. b) Những chất nào phản ứng được với H2O, dung dịch HCl?

viết trường trung học xảy ra

Cho các chất sau: Cu, FeO, BaCl2, Mg, KOH, Ba (NO3) 2, Fe, NaOH, CO2, NaOH, SO2, BaCl2. Chất nào phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng?

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of vohien4

By vohien4

Leave a Reply

Your email address will not be published.