[동사] (1)

‘겠’ có hai cách sử dụng với hai nghĩa rất khác nhau, để tìm hiểu cách sử dụng thứ hai, vui lòng bấm vào đây(Động từ / Tính từ + (2) ‘có lẽ, chắc chắn, có lẽ sẽ’)

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng đầu tiên của.

1. Thể hiện ý chí mạnh mẽ về kế hoạch tương lai của người nói. Bây giờ chủ ngữ là ‘나 (저), 우리’.(저는) 올해 담배 를 꼭. Năm nay chắc chắn tôi sẽ bỏ thuốc lá.

(저는) 열심히 공부 하겠습니다. Tôi sẽ (chắc chắn) học chăm chỉ.

2. Trong cuộc sống hàng ngày, những cách diễn đạt sau đây được sử dụng rất phổ biến, có lẽ rất quen thuộc với các bạn.알겠습니다. Vâng tôi biết. Tôi không biết ở đây

3. Sự khác biệt giữa ‘겠 (1)’ và ‘(으) ㄹ 거예요 1 “(xem lại tại đây)* So với ‘(으) ㄹ 거예요 (1)’, ‘겠’ nhấn mạnh ý muốn của người nói hơn. 저는 이번 방학 에 여행 을 하겠어요. (위지 가 강함 / ý chí kiên cường) 저는 이번 방학 에 여행 을 할. (의지 가 약함 / ý chí yếu ớt) Tôi sẽ đi du lịch kỳ nghỉ này.

* Đối với các thành ngữ và thành ngữ ‘관용 표현’, hãy sử dụng ‘겠’. 가: 많이 드세요. 나: 잘 먹겠 습니다. (O) 먹을. (X)

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp– Tham gia nhóm học và thảo luận về tiếng Hàn: Bấm vào đây– Trang Facebook cập nhật bài học, ngữ pháp và từ vựng: Tiếng Hàn Lý Thu

Cấu trúc sẽ bằng tiếng hàn

Ảnh: Nguồn từ facebook King Sejong Institute

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.