• Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp

[Ngữ pháp] / 어도 can (do anything), do it, (do anything) okay By Korea Ly Thuy – 0 5079 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin LINE Naver

Đầu tiên chúng ta hãy xem đoạn văn dưới đây:

Xin lỗi, tôi có thể không giữ được cuộc hẹn trong tuần này. 왜요? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? 네, 미국 에 사는. Vâng, người bạn của tôi sống ở Mỹ trở về Hàn Quốc và chỉ có thể gặp anh ấy vào cuối tuần. 괜찮아요. . Không sao đâu. Chúng ta có thể gặp nhau sau. 정말 미안 해요. 대신 제가 맛있는. Tôi thực sự xin lỗi. Thay vào đó, tôi sẽ đãi bạn một bữa tối ngon lành. 기대 하고 있을 게요. Tôi sẽ đợi.

1. Được sử dụng khi thể hiện sự cho phép hoặc đồng ý, chấp nhận (허락 이나 허용) cho một việc gì đó. Nghĩa tiếng Việt là có thể (làm bất cứ điều gì), làm tốt. Thường được sử dụng dưới dạng câu hỏi.

Tùy theo loại nguyên âm của âm cuối mà có những cách kết hợp khác nhau. Động từ / tính từ gốc kết thúc bằng nguyên âm ㅏ, ㅗ sử dụng – 아도 되다 자 + 아도 되다 -> 자도 되다: 친구 집 에서 자도 돼요? 오 + 아도 되다 -> 와도 되다: 오늘 우리 집 에 돼요. Các gốc động từ, tính từ kết thúc bằng một nguyên âm không phải ㅏ, ㅗ sử dụng – 어도 되다 먹 + 어도 되다 -> 먹어도 되다: 엄마, 이 바나나 를 먹어도 돼요? 찍 + 어도 되다 -> 찍어도 되다: 여기 에서 사진 을 찍어도.

Với động từ và tính từ kết thúc bằng – 해도 되다

전화 하 + 여도 되다 -> 되다: 아침 일찍 저 화해 도? 게임 하 + 여도 되다 -> 게임 해도 되다: 토요일 에는 게임 을 해도 돼.

Với động từ và tính từ bất quy tắc (불규칙 동사) 눕다: 눕 + 어도 되다 -> 누워 도 되다 듣다: 듣 + 어도 되다 -> 들어도 되다 자르다: 자 + 아도 되다 -> 잘라 도 되다

Ví dụ: 금방 크 니까. Bọn trẻ lớn nhanh nên quần áo cũng lớn hơn một chút.

자리 가 많으 니까 친구 를 데리고. Vì có nhiều chỗ ngồi nên bạn có thể dẫn bạn bè đi cùng.

모르는 것이 있으면 .Nếu có điều gì không biết, bạn có thể hỏi.

? Tôi có thể ngồi ở đây không?

사진 을 찍어도 돼요? Tôi có thể chụp ảnh không? 2. Biến đổi có thể được sử dụng với các cấu trúc 아 / 어 / 여도 괜찮다 hoặc 아 / 어 / 여도 좋다 với cùng ý nghĩa. 예) 여기서 사진 을 찍어도 돼요. Có thể chụp ảnh ở đây không / Đây để được chụp ảnh = 여기서 사진 을 찍어도 괜찮아요. = 여기서 사진 을 찍어도 좋아요. 바나나 를 먹어도 돼요? Tôi có thể ăn chuối không? = 바나나 를 먹어도 괜찮아요? = 바나나 를 먹어도 좋아요?Những ví dụ khác:. 인터넷 이나. . 그리고. .

: . . .: ?: ,. . .: ?: , 밖에. .: ?: . 캠프 가 끝나기 전에 따로 사진 .Tìm hiểu các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây) Tham gia nhóm thảo luận và học tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia Trang facebook cập nhật bài học, ngữ pháp và từ vựng: Tiếng Hàn Lý Thu (Bấm vào đây)

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.