Khẳng định nào sau đây là không đúng? A. Điốt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

B. Điốt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.

C. Điốt bán dẫn có khả năng phát ra ánh sáng khi có dòng điện chạy qua.

D. Điốt bán dẫn có khả năng ổn định hiệu điện thế giữa hai điốt khi phân cực ngược

  • Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

    Tải ứng dụng VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!

  • Lý thuyết Công nghệ 12 bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC (hoặc cụ thể là)

Câu hỏi 1: Điốt bán dẫn là một linh kiện bán dẫn có:

A. 1 PN liền kề.

B. 2 P – N kề nhau.

C. 3 P – N kề nhau.

D. Các lớp bán dẫn mắc nối tiếp.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A. Vì linh kiện có tiếp giáp 2 PN là tranzito, tiếp giáp 3 PN là thyrixto nên các lớp bán dẫn mắc nối tiếp là triac.

Câu 2: Các thành phần của Diode bao gồm:

A. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A, K

B. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A, G

C. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: K, G

D. Hai dây dẫn ra là hai điện cực: A1, A2

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A. Vì điốt bán dẫn không có cực G; A1, A2 là các cực của diac.

Câu hỏi 3: Câu nào sau đây sai:

A. Điốt tiếp xúc chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua

B. Điôt đối mặt chỉ cho dòng điện lớn đi qua

C. Điốt ổn áp dùng để ổn áp xoay chiều

D. Diode chỉnh lưu dòng điện xoay chiều

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C. Vì điốt ổn áp dùng để ổn định điện áp một chiều.

Câu hỏi 4: Ký hiệu của một diode bán dẫn là gì?

MỘT.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

B.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

C.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

D.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B. Vì đáp án A ở vị trí cực sai nên đáp án C thiếu ký hiệu, và đáp án D là ký hiệu tirixto.

Câu hỏi 5: Thyristor cho phép dòng điện chạy qua khi:

A. UAK> 0, UGK> 0

B. UAK> 0, UGK <0

C. UAK < 0, UGK > 0

D. UAK <0, UGK <0

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A. Vì thyristor mở khi và chỉ khi phân cực thuận và cực điều khiển thuận.

Câu hỏi 6: Bóng bán dẫn PNP có:

MỘT.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

B.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

C.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

D.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C. Vì đáp án A và B vẽ sai vị trí cực nên đáp án D vẽ sai mũi tên.

Câu 7: Điều nào sau đây là đúng:

A. Triac được coi là 2 thyristor mắc song song, cùng chiều.

B. Triac được coi là 2 thyristor mắc song song nhưng ngược chiều.

C. Triac khác ở chỗ triac không có cực điều khiển.

D. Khác với triac ở chỗ nó có một cực điều khiển.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B. Vì triac có cực G nên điốt không có cực G.

Câu 8: Khớp cột A1 với cột B1:

A1B1

1. Điốt bán dẫn

2. Tirixto

3. Bóng bán dẫn

4. Triac

5. Có 3 điểm nối PN, 3 điện cực

6. Dòng điện đi từ cực C sang cực E

7. Có 3 điện cực A1, A2, G

8. Có ngã ba P – N

A. 1-7; 2-5; 3-6; 4-8

B. 1-8; 2-5; 3-6; 4-8

C. 1-7; 2-6; 3-5; 4-8

D. 1-8; 2-6; 3-7; 4-5

Hiển thị câu trả lời

Câu 9: Công dụng của tirixto:

A. Dùng để tách sóng, trộn tần số

B. Dùng để khuếch đại tín hiệu

C. Dùng để điều khiển thiết bị trong mạch điện xoay chiều

D. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D. Vì đáp án A là sử dụng điốt, đáp án B là sử dụng bóng bán dẫn, đáp án C là sử dụng triac.

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là không đúng:

A. IC có một hàng chân

B. IC có hai hàng chân

C. IC có một hàng chân hoặc có hai hàng chân.

D. IC không có hàng chân

Hiển thị câu trả lời

Câu 11: Triac có một số điện cực:

MỘT. 3 B. 2

C. Đầu tiên D. 4

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời đúng: A

Giải thích: Triac là linh kiện bán dẫn có 3 điện cực: A1; A2; Và g.

Câu 12: Transistor có bao nhiêu lớp tiếp giáp P – N?

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời đúng: GET

Giải thích: Transistor là linh kiện bán dẫn có tiếp giáp 2 PN, có vỏ bằng nhựa hoặc kim loại.

Câu 13: Chức năng nào sau đây không phải của bóng bán dẫn?

MỘT. Một thành phần điện tử được sử dụng để tạo ra sóng

B. Một thành phần điện tử được sử dụng để tạo ra xung

C. Một thành phần điện tử được sử dụng để chỉnh lưu

D. Một thiết bị điện tử dùng để khuếch đại tín hiệu

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời chính xác:

Giải thích: Linh kiện được sử dụng để chỉnh lưu là một diode.

Câu 14: Dụng cụ bán dẫn nào sau đây dùng để chỉnh lưu?

MỘT. Bóng bán dẫn

B. Điốt mặt đối mặt

C. Triac

D. Tirixto

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời đúng: GET

Giải thích: Điốt đối mặt được sử dụng để chỉnh lưu.

Câu 15: Trong kỹ thuật Tirixto thường được sử dụng để:

MỘT. Chỉnh lưu hiện tại

B. Điều chỉnh có kiểm soát

C. Điều khiển

D. Phân cực

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời đúng: GET

Giải thích: Thyristor còn được gọi là diode chỉnh lưu có điều khiển.

Câu 16: Ký hiệu nào sau đây là ký hiệu của điốt bán dẫn?

MỘT.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

B.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

C.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

D.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời đúng: GET

Giải thích:

+ Đáp án A: cấu tạo của điốt

+ Đáp án C: ký hiệu diode zene

+ Đáp án D: Kí hiệu tirixto

Câu 17: Ký hiệu bóng bán dẫn nào sau đây là loại P – N – P?

MỘT.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

B.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

C.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

D.

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời đúng: GET

Giải thích:

– Transistor có cực B ở giữa nên loại C và D.

– Transistor PNPcos: dòng điện từ P sang N tức là từ E sang C nên đáp án B đúng.

Câu 18: Diode ổn áp (diode zene) khác với diode chỉnh lưu ở chỗ:

MỘT. Xỏ nhưng vẫn không đứt

B. Chỉ cho dòng điện chạy theo một chiều từ cực dương (A) sang cực âm (K).

C. Không có sự cố khi phân cực ngược

D. Chịu được áp suất ngược cao hơn mà không bị hỏng

Hiển thị câu trả lời

Câu trả lời đúng: A

Giải thích: Diode ổn áp cho phép sử dụng trong vùng điện áp đánh thủng ngược mà không hỏng hóc, dùng để ổn định điện áp một chiều.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết và Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?
Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?
Phát biểu nào là sai về công dụng của điốt bán dẫn?

bai-4-ling-kien-ban-dan-va-ic.jsp

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.