Trang chủ

ID sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2023

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào sau đây về hạt tải điện trong chất bán dẫn là đúng?

A. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn loại n chỉ là các êlectron dẫn.

B. Các hạt tải điện trong chất bán dẫn loại p chỉ là lỗ trống.

C. Hạt tải điện trong chất bán dẫn luôn bao gồm êlectron dẫn và lỗ trống.

D. Cả hai loại hạt tải điện gồm êlectron dẫn và lỗ trống đều mang điện tích âm.

Xem câu trả lời ” 08/05/2020 15,962

Phát biểu nào sau đây về tính chất của chất bán dẫn là không đúng?

A. Điện trở suất của chất bán dẫn siêu tinh khiết ở nhiệt độ thấp rất lớn.

B. Điện trở suất của chất bán dẫn tăng nhanh khi nhiệt độ tăng nên hệ số nhiệt độ của chất bán dẫn có giá trị dương.

C. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm nhanh khi thêm một lượng nhỏ tạp chất (10-6% -10-3%) vào chất bán dẫn.

D. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm nhanh khi nhiệt độ tăng nên hệ số nhiệt điện trở của chất bán dẫn có giá trị âm.

Xem câu trả lời ” 08/05/2020 4.880

Phát biểu nào sau đây về lớp chuyển tiếp pn là không đúng?

A. Tiếp giáp pn là tiếp giáp của miền dẫn p và miền dẫn n được tạo ra trên tinh thể bán dẫn.

B. Tại tiếp giáp pn, do sự khuếch tán và tái tổ hợp của các êlectron và lỗ trống hình thành một lớp hạt tải điện kém và có điện trở rất lớn.

C. Ở hai bên của lớp nghèo, ở phía bán dẫn n có các ion axepto tích điện dương, ở phía bán dẫn p có các ion axepto mang điện tích âm.

D. Lớp tiếp giáp pn có tính chất chỉ dòng điện chạy qua nó theo một chiều nhất định từ miền p sang miền n nên được dùng làm điốt bán dẫn.

Xem câu trả lời ” 08/05/2020 2.430

Phát biểu nào sau đây về tạp chất cho và acepto trong chất bán dẫn là không đúng?

A. Tạp chất là tạp chất nguyên tử làm tăng mật độ êlectron dẫn.

B. Tạp chất acepto là tạp chất nguyên tử làm tăng mật độ lỗ trống.

C. Trong chất bán dẫn loại n, mật độ êlectron dẫn tỉ lệ với mật độ tạp chất axepto. Trong chất bán dẫn loại p, mật độ lỗ dẫn tỷ lệ với mật độ tạp chất cho.

D. Trong chất bán dẫn loại n, mật độ êlectron dẫn tỉ lệ với mật độ tạp chất cho. Trong chất bán dẫn loại p, mật độ lỗ dẫn tỷ lệ với mật độ tạp chất axepto.

Xem câu trả lời ” 08/05/2020 1.572

Phát biểu nào sau đây về chất bán dẫn là không đúng?

A. Bán dẫn tinh khiết là loại bán dẫn chỉ chứa các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học và có mật độ êlectron dẫn bằng mật độ lỗ trống.

B. Bán dẫn pha tạp chất là loại bán dẫn có mật độ nguyên tử tạp chất lớn hơn nhiều so với mật độ hạt mang điện.

C. Bán dẫn loại n là loại bán dẫn có mật độ êlectron dẫn lớn hơn nhiều so với mật độ lỗ trống.

D. Bán dẫn loại p là bán dẫn có mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ êlectron dẫn rất nhiều.

Xem câu trả lời ” 08/05/2020 1.170

Hình 17.2 mô tả đúng sơ đồ của một điốt bán dẫn với nguồn điện ngoài U khi dòng điện I chạy qua nó có chiều thuận?

Phát biểu nào sau đây về bộ chỉnh lưu là đúng?

Xem câu trả lời ” 08/05/2020 1,015

Phát biểu nào sau đây về điốt chỉnh lưu là đúng?

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây về điốt chỉnh lưu là đúng?

Một Điốt chỉnh lưu là một linh kiện bán dẫn có lớp truyền pn cho phép dòng điện chạy qua nó theo chiều từ p đến n.

GỠ BỎ Điốt chỉnh lưu là một linh kiện bán dẫn có tiếp giáp pn chỉ cho phép dòng điện chạy qua nó theo hướng n-p.

Khi đặt một diode vào nguồn điện bên ngoài, luôn có một lượng dòng điện đáng kể chạy qua nó.

DỄ Khi áp dụng điốt vào nguồn điện bên ngoài, nó luôn không

dòng điện chạy qua nó

Câu trả lời

Một

– Hướng dẫn giải pháp

Phương pháp giải quyết:

Giải pháp chi tiết:

Điốt chỉnh lưu là một linh kiện bán dẫn có lớp truyền pn cho phép dòng điện chạy qua nó theo chiều từ p đến n.

Câu hỏi trên là một câu hỏi trắc nghiệm

– Ôn lại dòng điện trong các môi trường khác nhau (có lời giải chi tiết)

Vật lý lớp 12 Lớp 12 – Vật lý

Chủ đề:

A. Khi mắc Điốt với nguồn điện ngoài sao cho cực dương nối với n và cực âm nối với p (lớp pn phân cực thuận) thì d sẽ có dòng điện chạy qua.

B. Khi mắc Diode với nguồn điện ngoài sao cho cực dương nối với p và cực âm nối với n (lớp pn phân cực ngược) thì dòng d sẽ không thể chạy qua được.

C. Điốt chỉnh lưu là linh kiện bán dẫn có lớp chuyển tiếp pn và chỉ cho dòng điện vôn chạy qua nó theo một chiều từ p sang n.

D. Điốt chỉnh lưu là linh kiện bán dẫn có lớp chuyển tiếp pn và chỉ cho dòng điện vôn chạy qua nó theo một chiều từ n đến p.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 23

Phát biểu nào sau đây về điốt chỉnh lưu là đúng?

MỘT.

Điốt chỉnh lưu là một linh kiện bán dẫn có lớp truyền pn cho phép dòng điện chạy qua nó theo chiều từ p đến n.

B.

Điốt chỉnh lưu là một linh kiện bán dẫn có tiếp giáp pn chỉ cho phép dòng điện chạy qua nó theo hướng n-p.

C.

Khi đặt một diode vào nguồn điện bên ngoài, luôn có một lượng dòng điện đáng kể chạy qua nó.

D.

Khi mắc điốt vào nguồn điện bên ngoài, luôn không có dòng điện chạy qua nó

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.