Phương pháp: Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 8.

Dung dịch: Dựa trên atlat địa lý Việt Nam, trang 8, các mỏ đá vôi xi măng lớn nhất ở miền Nam phân bố ở tỉnh Kiên Giang.

Chọn C.

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết các mỏ xi măng – đá vôi lớn nhất ở phía Nam phân bố trên địa bàn tỉnh.

MỘT.

B.

C.

D.

MỘT.

Tiền giang.

B.

Đồng Nai.

C.

Kiên Giang.

D.

An giang.

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết các mỏ xi măng – đá vôi lớn nhất ở phía Nam phân bố ở tỉnh Kiên Giang.

 • Cho biểu đồ GDP phân theo các ngành kinh tế nước ta giai đoạn 2006 – 2014:

  Căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang 8, hãy cho biết đá vôi xi măng có ở

  Biểu đồ nào sau đây cho biết thông tin chính xác nhất về GDP phân theo các ngành kinh tế của nước ta, giai đoạn 2006 – 2014?

 • Ngành điện nước ta phát triển đi trước một bước chủ yếu là do:

 • Đối với biểu đồ:

  Căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang 8, hãy cho biết đá vôi xi măng có ở

  Đồ thị nào sau đây biểu diễn?

 • Cho bảng số liệu: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế (Đơn vị:%)

  Các ngành kinh tế

  Năm 2000

  2011

  Chính quyền

  34,2

  17,6

  Bên ngoài tiểu bang

  24,5

  37,8

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

  41.3

  44,6

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, NXB Thống kê, 2013)

  Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta theo thành phần kinh tế năm 2000 và 2011 là:

 • Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết các mỏ xi măng – đá vôi lớn nhất ở phía Nam phân bố trên địa bàn tỉnh.

 • Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở các thành phố lớn vì:

 • Công nghiệp năng lượng bao gồm các phân ngành sau:

 • Đây là một trong những điểm Sự khác biệt giữa các khu công nghiệp và các trung tâm công nghiệp ở nước ta?

 • Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

 • Cho bảng số liệu sau: CƠ CẤU ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA THEO CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ, GIAI ĐOẠN 2012 – 2017

  Năm

  Kinh tế chính phủ

  Kinh tế ngoài quốc doanh

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

  2012

  40.3

  38.1

  21,6

  2014

  39,9

  38.4

  21,7

  2016

  37,5

  38,9

  23,6

  2017

  35,7

  40,6

  23,7

  (Đơn vị:%) (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất để biểu diễn sự thay đổi cơ bản? Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012 – 2017?

 • Đưa ra giá trị gần đúng của

  Căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang 8, hãy cho biết đá vôi xi măng có ở

  là 3,28. Sai số tuyệt đối của số 3,28 là:

 • Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Avatar of le. _1

  By le._1

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.