Câu hỏi trắc nghiệm Tập bản đồ Địa lý Việt Nam trang 27

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo tài liệu: Trắc nghiệm Tập bản đồ Địa lý Việt Nam trang 27: Duyên hải Bắc Trung Bộ (có đáp án). Hi vọng với những tài liệu được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho việc giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo chăm ngoan, học giỏi.

 • Trắc nghiệm Tập bản đồ Địa lý Việt Nam trang 28: Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (có đáp án)
 • Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 29: Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27: Duyên hải Bắc Trung Bộ (có đáp án) vừa được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc tham khảo. Bài viết được VnDoc.com biên soạn gồm 18 câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 27 và có đáp án kèm theo. Chúng tôi mời bạn xem chi tiết tại đây.

Kiểm tra Bắc Trung Bộ

Câu hỏi 1. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Bắc Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) dưới 9 nghìn tỷ đồng?

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.B. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Vũng Áng.C. Chân Mây – Lăng Cô, Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò.D. Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò, Đông Nam Nghệ An.

Câu 2. Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy xác định các trục giao thông Đông Tây của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Quốc lộ 7, 8, 9. B. Quốc lộ 7, 14, 15.C. Quốc lộ 8, 14, 15. D. Quốc lộ 9, 14, 15.

Câu 3. Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Huế có những ngành công nghiệp nào?

A. Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí.B. Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí.C. Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí.D. Chế biến nông sản, dệt may, cơ khí chế tạo

Câu 4. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các mỏ sắt và crom nằm ở tỉnh nào của Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa, Nghệ An.B. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.C. Thanh Hóa, Quảng Bình.D. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Câu hỏi 5. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Na Mèo, Năm Căn. B. Cầu Treo, Cha Lo.C. Lao Bảo, Năm Căn. D. Cầu Treo, Lao Bảo.

Câu 6. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Cửa Lò và Cảng biển Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế.B. Nghệ An, Quảng Bình.C. Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế.D. Nghệ An, Thừa Thiên – Huế.

Câu 7. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có quặng titan của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Nghệ An, Hà Tĩnh.B. Hà Tĩnh, Quảng Bình.C. Thừa Thiên – Huế, Hà Tĩnh.D. Thừa Thiên – Huế, Nghệ An.

Câu 8. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết tuyến đường Đông Tây nào sau đây không thuộc Bắc Trung Bộ?

A. Đường số 6. B. Đường số 7. C. Đường số 8. D. Đường số 9.

Câu 9. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, phát biểu nào sau đây không đúng về sự phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.B. Cà phê được trồng nhiều ở Tây Nghệ An.C. Cao su được trồng ở Quảng Bình.D. Dừa được trồng nhiều ở Tây Nghệ An.

Câu 10. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, phát biểu nào sau đây là đúng về sự phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.B. Cao su được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.C. Hồ tiêu được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.D. Dừa được trồng rất nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An.

Câu 11. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có cơ cấu ngành đa dạng nhất ở Bắc Trung Bộ?

A. Huế. B. Bỉm Sơn. C. Thanh Hóa. D. Vinh

Câu 12. Theo Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, cây công nghiệp nào sau đây không thuộc nhóm cây công nghiệp chuyên canh của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Cao su. B. Cà phê. C. Chè. D. Bài báo.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết dọc biên giới Việt – Lào ở Bắc Trung Bộ theo hướng từ Nam ra Bắc, chúng ta sẽ lần lượt gặp những cửa khẩu quốc tế nào?

A. A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Nam Cấm, Na Mèo.B. Na Mèo, Cầu Treo, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Nậm Cắm.C. Nậm Cắm, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Na Mèo.D. Na Mèo, Nậm Cắm, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, A Đớt.

Câu 14. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Huế. B. Thanh Hóa. C. Vinh. D. Nam Định.

Câu 15. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, theo hướng từ Nam ra Bắc ở Bắc Trung Bộ ta gặp các trung tâm công nghiệp của

A. Huế, Vinh, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.B. Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Huế, Vinh.C. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.D. Vinh, Huế, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.

Câu 16. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo đường biên giới Việt – Trung ở Trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng từ Sơn La đến Quảng Ninh, ta lần lượt gặp các cửa khẩu quốc tế.

A. Móng Cái, Sơn La, Tây Trang, Lào Cai, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Đồng Đăng – Lạng Sơn.

B. Móng Cái, Đồng Đăng -Lang Sơn, Tà Lùng, Trà Lĩnh, Thanh Thủy, Lào Cai, Tây Trang, Sơn La.

C. Đồng Đăng – Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tây Trang, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Móng Cái.

D. Sơn La, Tây Trang, Lào Cai, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Đồng Đăng – Lạng Sơn, Móng Cái.

Câu 17. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ không có loại khoáng sản nào sau đây?

A. Titan, crom

B. Mangan, vàng

C. Than đá, than nâu

D. Sắt, niken

Câu 18. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ không có cửa khẩu quốc tế nào sau đây?

A. Sơn La

B. Na Mèo

C. Nam Cắn

D. Cha Lo

Câu 19. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo bờ biển Bắc Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam, chúng ta lần lượt gặp các cảng biển của

A. Chân Mây, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, Nhật Lệ, Thuận An.

B. Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, Nhật Lệ, Thuận An, Chân Mây.

C. Vũng Áng, Cửa Lò, Cửa Gianh, Nhật Lệ, Thuận An, Chân Mây.

D. Nhật Lệ, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, Thuận An, Chân Mây

Câu 20. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Bắc Trung Bộ không có cảng biển nào sau đây?

A. Cửa Lò

B. Nhật Lệ

C. Đà Nẵng

D. Chân Mây

Câu 21. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có cơ cấu công nghiệp đa dạng nhất ở Bắc Trung Bộ?

A. Vinh

B. Thanh Hóa

C. Bỉm Sơn

D. Huế

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết vật nuôi nào sau đây là vật nuôi chuyên canh hàng đầu ở Bắc Trung Bộ?

A. Trâu

B. Lợn

C. Bò

D. Gia cầm

Câu 23. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết ở Bắc Trung Bộ có những loại khoáng sản nào sau đây?

A. Sắt, mangan, crom, titan, đồng.

B. Sắt, mangan, crom, titan, thiếc.

C. Sắt, mangan, crom, titan, vàng.

D. Sắt, măng gan, crom, titan, bôxit.

Câu 24. Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết sự phân bố quặng sắt của vùng Bắc Trung Bộ nào sau đây?

A. Quỳ Châu.

B. Thạch Khê.

C. Quỳ Hợp.

D. Nam Đàn.

Câu 25.Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các đồng bằng nào sau đây ở Bắc Trung Bộ ngăn cách dãy Hoành Sơn với nhau?

A. Thanh Hóa và Nghệ An.

B. Nghệ An và Hà Tĩnh.

C. Hà Tĩnh và Quảng Bình.

D. Quảng Bình và Quảng Trị.

Câu 26.Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 27, phát biểu nào sau đây không đúng về vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ?

A. Nhiều cửa sông lớn thông ra biển.

B. Một số dãy núi chạy ra biển.

C. Nhiều cát ở phía nam.

D. Chất khoáng không nhiều.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Bắc Trung Bộ

1. A

2 A

3. DỄ DÀNG

4. BỎ

5. A

6. DỄ DÀNG

7. CŨ

8. A

9. DỄ DÀNG

10. A

11. BỎ

12. A

13. DỄ DÀNG

14. BỎ

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. CŨ

18. A

19. BỎ

20. CŨ

21. BỎ

22. CŨ

23. CŨ

24. BỎ LỠ

25. CŨ

26. A

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài tập Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27: Duyên hải Bắc Trung Bộ (có đáp án). Chắc hẳn qua bài viết này, bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung của bài rồi phải không? Hi vọng qua bài viết này các bạn có thể học tốt môn Địa lý lớp 12. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập, VnDoc.com mời các bạn học sinh tham khảo thêm một số nội dung. Kiến thức học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp trong các mục: Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12 …

Để giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc và giải đáp những thắc mắc khó trong quá trình học tập, VnDoc.com mời bạn đọc đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp học tập. Chúng tôi sẽ giúp giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất.

Đề thi THPT Quốc gia được tải nhiều

 • Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán
 • Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Ngữ văn
 • Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh
 • Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý
 • Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Hóa học.
 • Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học.
 • Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử
 • Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Địa lý
 • Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn GDCD.
 • Để thuận tiện hơn trong việc trao đổi kinh nghiệm cũng như chia sẻ tài liệu học tập và giảng dạy, VnDoc.com mời bạn đọc tham gia nhóm. Tài liệu học tập lớp 12 để biết thêm tài liệu học tập

  Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.