Giải thích: Căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp (2007) phần địa lý Việt Nam trang 20, giai đoạn 2000-2007, tổng diện tích rừng nước ta tăng từ 12915,6 nghìn ha (2000) lên 12739,6 nghìn ha (2007), tức là tăng 1824 nghìn ha và gấp 1,2 lần.

Câu trả lời:

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 12

Câu trả lời:

Giải thích: Căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp (2007) phần địa lý Việt Nam trang 20, giai đoạn 2000-2007, tổng diện tích rừng nước ta tăng từ 12915,6 nghìn ha (2000) lên 12739,6 nghìn ha (2007), tức là tăng 1824 nghìn ha và gấp 1,2 lần.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 10

18/06/2021 5.408

C. 1824 nghìn ha.

Câu trả lời chính xác

Giải thích: Căn cứ vào bản đồ lâm nghiệp (2007) phần địa lý Việt Nam trang 20, giai đoạn 2000-2007, tổng diện tích rừng nước ta tăng từ 12915,6 nghìn ha (2000) lên 12739,6 nghìn ha (2007), tức là tăng 1824 nghìn ha và gấp 1,2 lần. Câu trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng cá cao nhất cả nước là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 14.175

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết các tỉnh có sản lượng nuôi trồng thuỷ sản cao (năm 2007) tập trung chủ yếu ở hai vùng nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 12.388

Phá rừng và cháy rừng trong những năm gần đây diễn ra nhiều nhất ở

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 9.199

Sử dụng rừng ngập mặn ở Tây Nam Đồng bằng sông Cửu Long không Nên

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8.789

Hoạt động nào sau đây thuộc lĩnh vực lâm nghiệp?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8.638

Theo Tập bản đồ địa lý Việt Nam trang 20, giai đoạn 2000-2007, sản lượng nuôi trồng thủy sản ở nước ta tăng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7.952

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến suy thoái tài nguyên rừng ở nước ta hiện nay là do

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7.759

Trong số các địa phương dưới đây, nơi có tỷ lệ diện tích rừng so với diện tích của tỉnh cao nhất là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7.612

Trong số các địa phương dưới đây, nơi có tỷ lệ diện tích rừng so với diện tích của tỉnh cao nhất là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.984

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào có diện tích nuôi trồng thuỷ sản lớn nhất nước ta?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.931

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết các tỉnh có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản dưới 5%, phân bố chủ yếu ở hai vùng nào?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.851

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 20, hai tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp cao nhất nước ta là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.636

18/06/2021 584

C. 1824 nghìn ha

Câu trả lời chính xác

Trả lời Dựa vào biểu đồ diện tích rừng cả nước qua các năm trên bản đồ Lâm nghiệp (2007) trong Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, giai đoạn 2000 – 2007, tổng diện tích rừng nước ta tăng 1824 nghìn ha

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các nhà máy nhiệt điện chạy dầu ở nước ta phân bố chủ yếu ở

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 747

Địa hình của vùng núi Nam Trường Sơn có đặc điểm:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 711

Căn cứ vào biểu đồ sản lượng thuỷ sản của cả nước qua các năm trong bản đồ Thuỷ sản (2007) trong Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết giai đoạn 2000 – 2007, sản lượng thuỷ sản nước ta tăng lên.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 643

Căn cứ vào bản đồ Lâm nghiệp (2007) trong Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là tỉnh có tỉ lệ diện tích rừng lớn nhất so với diện tích toàn tỉnh.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 642

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 29, nhận xét nào sau đây đúng về quy mô các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 564

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của nhiệt độ? không đúng của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở lên)?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 564

Căn cứ vào bản đồ Cây lúa (2007) trong Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy xác định hai tỉnh có diện tích trồng lúa lớn nhất nước ta là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 561

Ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, việc phát triển các ngã tư có ý nghĩa

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 417

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết khu vực có nồng độ đất mặn lớn nhất ở nước ta là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 392

Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, độ cao của đỉnh núi là bao nhiêu? không ở Tây Nguyên?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 344

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 4-5, tỉnh thuộc tiểu vùng Tây Bắc không có biên giới với nước ngoài là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 333

Về chế độ khí hậu, ở miền Bắc chia thành hai mùa là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 314

Đối với bảng dữ liệu:

TỶ LỆ SINH LỜI, TỶ LỆ NỘI DUNG, 2016

(Đơn vị:% o)

Châu

Tỉ lệ

Ruồi

Châu mỹ

Châu Á

Châu Âu

Đại dương

Sinh ra

36

36

15

18

11

Cái chết

mười

mười

7

7

11

Theo bảng số liệu, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các châu lục năm 2016 theo thứ tự giảm dần là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 311

Theo Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 21, các ngành công nghiệp mà các trung tâm công nghiệp có ở Bắc Trung Bộ là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 296

Đối với biểu đồ:

Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 20 năm 2007, tổng diện tích rừng của nước ta là

Căn cứ vào atlat địa lý việt nam trang 20 năm 2007, tổng diện tích rừng của nước ta là

CHUYỂN GIAO CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2016

Căn cứ vào sự thay đổi cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn của nước ta, có thể biết

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 276

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.