Để có thể liên kết dữ liệu trong Excel, chúng ta thường sử dụng chức năng Hyperlink, chức năng Hyperlink. Tuy nhiên, các hàm này chỉ đơn giản làm một công việc đó là liên kết để liên kết đến đích. Trong một số trường hợp, chúng ta muốn kết hợp nhiều chức năng khác trong cùng một liên kết, ví dụ liên kết đến trang tính ẩn, liên kết đến vị trí ẩn thì cách làm trên không đáp ứng được yêu cầu. Vậy hãy cùng tìm hiểu giải pháp là sử dụng VBA để tạo MENU liên kết nhiều chức năng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tạo treeviews trong excel

Quy trình ràng buộc dữ liệu

Trước khi đi vào thực hiện viết code trong VBA, chúng ta nên làm quen với phần mô tả quy trình công việc cần làm trước, sau đó việc viết code và tổ chức các lệnh trong VBA cũng trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.

Quá trình liên kết dữ liệu có thể được mô tả như sau:

Cách tạo chế độ xem dạng cây trong excel

1. Liên kết đến

Mục đích chính là CHỌN đến địa chỉ đích. Tại địa chỉ đích này sẽ bao gồm: Tên sheet Các ô / ô trong sheet đó Các chức năng khác kèm theo (nếu có)

Trong nội dung này, hãy chú ý quy tắc sau: Nếu Trang tính bị ẩn, bạn phải mở Trang tính đó trước, sau đó chọn Trang tính đó. Nếu ô bị ẩn, bạn phải mở ô đó trước, sau đó chọn ô đó. Trang tính không tồn tại, liên kết sẽ không thành công

Khi tạo liên kết, chúng ta lưu ý rằng khi có một liên kết để đi thì cần có một liên kết để quay lại. Điều này sẽ giúp liên kết đảm bảo rằng đường dẫn của liên kết là hai chiều, giúp bạn dễ dàng qua lại.

Tạo liên kết ngược cũng dựa trên nguyên tắc tương tự như liên kết đến, nhưng liên kết ngược có thể bao gồm các chức năng như ẩn trang tính, ẩn các ô đã chọn. Sau đó chúng ta lưu ý thứ tự thực hiện để tránh xung đột.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sao Lưu Iphone Với 3Utools, 3Utools là gì

Cách viết lệnh liên kết đa chức năng trong VBA

Sau khi hiểu quy trình, chúng ta mở cửa sổ VBA, tạo một Module mới và viết các liên kết phụ.

Nếu chưa biết cách mở cửa sổ VBA, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Bắt đầu với Excel Macro và Lập trình VBA

Tạo liên kết đến trong VBA

Ví dụ: chúng tôi có một tệp Excel, bao gồm Trang tính:THỰC ĐƠN: Nơi quản lý danh sách các Trang tính cần Liên kết.Tạo ra: mục đích để tạo vé Ủy quyền thanh toán (UNC) mớiDữ liệu: mục đích để quản lý danh sách phiếu bầu UNCUNC: Để in Ủy quyềnDS_NguoiChuyen: Danh sách người chuyển tiềnDS_NguoiNhan: Danh sách người nhận

Trong Sheet MENU, chúng tôi sẽ tổ chức các liên kết như sau:

Cách tạo chế độ xem dạng cây trong excel

Trong đó, Tạo trang tính bị ẩn, nhưng chúng ta có thể gọi trang tính này chỉ bằng cách nhấp vào dòng Tạo ủy quyền mới.

Tiến hành như sau:

Bước 1: Tạo các Shapes hình chữ nhật, trong mỗi hình dạng sẽ ghi tên tương ứng với địa chỉ cần liên kết.

Tham khảo: Hướng dẫn thao tác trên đối tượng đồ họa trong Excel

Trong các Hình dạng này, chúng ta chỉ cần lấy tên của liên kết và màu của hình dạng, đường viền mà chúng ta sẽ loại bỏ (Không tô, Không đường)

Bước 2: Trong Mô-đun mới được tạo (trong cửa sổ VBA), hãy tạo một Phụ để liên kết cho mỗi Hình dạng

Ví dụ: Sub Link_Create_UNC để liên kết với Trang tính Tạo ra như sau:

Cách tạo chế độ xem dạng cây trong excel

Trong đó: Sheet2 là Tên mã của trang tính CreateSheet2.Vible là thuộc tính ẩn / hiện của trang tính, trong đó chúng ta chọn xlSheetVible để hiển thị trang tính đó (nếu ẩn sẽ hiện ra) Sheet2.Select là thuộc tính lựa chọn, đây là thuộc tính có nghĩa là chọn đến Trang tính2 sau khi trang tính được hiển thị

Bước 3: Gán Macro cho Shape Tạo UNC mới

Tại Shape Create a new UNC on MENU, ta click chuột phải chọn Assign Macro, chọn macroLink_Create_UNCvừa tạo ở bước 2

Cách tạo chế độ xem dạng cây trong excel

Bây giờ chúng ta thử click vào Shape được gán macro để xem macro được thực hiện: Sheet Create được hiển thị trên thanh Sheet Tab và đồng thời chọn Sheet này. Giao diện trang tính tạo một UNC mới như sau:

Cách tạo chế độ xem dạng cây trong excel

Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tạo liên kết đến từng Trang tính theo Hình dạng trong MENU

Tạo liên kết trở lại MENU

Tương tự như liên kết với Trang tính, chúng ta cũng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo Hình dạng cho lệnh quay lại MENU, ví dụ Hình dạng có văn bảnĐóng trong tấm Tạo ra

Bước 2: Tạo Link phụ_MENU như sau:

Cách tạo chế độ xem dạng cây trong excel

Trong đó: ActiveSheet là trang tính đang hoạt động, đang mở. Tại Sheet đang làm việc chúng ta sẽ đưa lệnh trở lại MENUActiveSheet.Vosystem = xlSheetHidden tức là ẩn sheet đang hoạt động. Khi quay lại MENU, chúng tôi cũng sẽ ẩn trang tính đó. Sheet7 là tên mã của sheet MENUSheet7.select là chọn Sheet 7 (MENU)

Bước 3: Gán Macro cho Shape để thực thi UNC. đóng lệnh

Cách tạo chế độ xem dạng cây trong excel

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.