Câu trả lời: Một

Giải thích: Đây là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi và quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới chứ không đem lại cho những người lao động như nông dân, thợ thủ công,… bất cứ quyền lợi nào. Sau đó, các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi tiếp tục diễn ra

Do hai giai cấp tư sản và quý tộc lãnh đạo

Đáp án: A.

Giải thích: Đây là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi và quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới chứ không đem lại cho những người lao động như nông dân, thợ thủ công,… bất cứ quyền lợi nào. Sau đó, các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi tiếp tục diễn ra

Câu trả lời đúng: A.

Giải thích: Đây là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi và quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới chứ không đem lại cho những người lao động như nông dân, thợ thủ công,… bất cứ quyền lợi nào. Sau đó, các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi tiếp tục diễn ra

Tại sao nói cách mạng tư sản Anh không triệt để?

`to` A. Quyền của người dân không được áp dụng

A. Quyền của người dân không được áp dụng

A. Quyền của người dân không được áp dụng

A. Quyền của người dân không được áp dụng

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tại sao nói cách mạng tư sản Anh không triệt để?

A. Quyền của người dân không được áp dụng

B. Do hai giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

C. Mới dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.

Trả lời: A

Giải thích: Đây là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi và quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới chứ không đem lại cho những người lao động như nông dân, thợ thủ công,… bất cứ quyền lợi nào. Sau đó, các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi tiếp tục diễn ra

A. Quyền của người dân không được áp dụng

C. Chỉ dừng lại ở việc mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Tôi nghĩ đó là A

Vì vẫn chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hòa mà phải liên minh với các thế lực phong kiến ​​thành lập nhà nước quân chủ lập hiến.

ĐỀ XUẤT: Sau chiến tranh, thiên hạ không nhận j, ngai vàng vẫn tồn tại.

A. Quyền của người dân không được áp dụng

Tình hình kinh tế Anh thế kỉ XVII có những nét gì nổi bật?

Lực lượng hàng đầu của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII là

Trong những năm 1649-1653, nước Anh tuân theo hệ thống chính trị nào?

Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

Đâu là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cách mạng tư sản Anh ở thế kỉ XVII?

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc cách mạng tư sản Anh là gì?

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nào?

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII đã để lại cho nhân loại những di sản gì?

Cuộc cách mạng Nedeclan nổ ra khi nào?

Cuộc cách mạng Nedeclan nổ ra khi nào?

Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có đặc điểm gì nổi bật?

Tháng 4 năm 1640, vua Charles I buộc phải triệu tập Quốc hội để làm gì?

Năm 1649, cuộc cách mạng tư sản Anh đạt đến cao trào vì

Câu trả lời:

Lựa chọn câu trả lờiMột

Cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không hoàn toàn vì:

– Vấn đề ruộng đất cho nông dân vẫn chưa được giải quyết.

– Giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hòa mà phải liên minh với các thế lực phong kiến ​​thành lập nhà nước quân chủ lập hiến -> sau cách mạng nhân dân không nhận được gì, ngai vàng vẫn tồn tại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Quyền của người dân không được áp dụng

B. Do hai giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

C. Mới dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.

Cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không hoàn toàn vì

MỘT.

mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

B.

Lãnh đạo cách mạng là giai cấp tư sản và quý tộc mới.

C.

Cuộc cách mạng đã biến nước Anh thành một nước cộng hòa.

D.

Sau cách mạng nhân dân không có gì, ngai vàng vẫn tồn tại.

Câu hỏi: Tại sao nói cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không hoàn toàn?

A. Quyền của người dân không được áp dụng

B. Do hai giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

C. Mới dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A. Quyền của người dân không được áp dụng

Giải thích:

Đây là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi và quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, chứ không đem lại cho những người lao động như nông dân, thợ thủ công,… bất cứ quyền lợi nào.

Cùng Top những giải pháp ôn tập kiến ​​thức liên quan đến các cuộc cách mạng tư sản Anh.

1. Nước Anh trước cuộc cách mạng

một. Nguyên nhân gốc rễ:

-Chính trị:

Chế độ phong kiến ​​kìm hãm lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhiều loại thuế được áp đặt, nhà nước độc quyền buôn bán và thu thuế thuyền. Giữ nhiều đặc quyền phong kiến ​​=> đời sống nhân dân khổ cực.

-Xã hội: Nhiều địa chủ vốn là quý tộc chuyển hướng kinh doanh theo hướng tư bản để cung cấp len cho thị trường => giàu lên nhanh chóng, dần dần tư sản hóa và trở thành tầng lớp quý tộc mới.

-Kinh tế: Đầu thế kỉ XVII kinh tế Anh phát triển nhất Châu Âu.

+ Nông nghiệp: phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thâm nhập vào nông nghiệp.

+ Thủ công nghiệp: Sản xuất thủ công chiếm ưu thế hơn sản xuất phường hội, số lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng cao như luyện kim, làm đồ sứ, len lông cừu.

+ Ngoại thương phát triển mạnh, chủ yếu là bán len lông cừu và nuôi nô lệ da đen.

– Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản, quý tộc mới và phong kiến.

b. Nguyên nhân trực tiếp:

– Tháng 4 năm 1640, vua Charles I triệu tập quốc hội để tăng thuế đàn áp cuộc nổi dậy của người Scotland.

– Quốc hội không tán thành, đồng thời công kích chính sách chuyên chế của nhà vua, đòi quyền kiểm soát quân đội, tài chính và nhà thờ.

– Charles I dùng vũ lực đàn áp Nghị viện, bị đánh bại, phải chạy về Bắc Luân Đôn chuẩn bị phản công.

2. Diễn biến của cách mạng tư sản Anh

Vào tháng 8 năm 1642, Vua Charles I tuyên chiến với Quốc hội. Nội chiến chính thức nổ ra, diễn ra từ năm 1642 đến năm 1648. Phe Quốc hội được nhân dân ủng hộ. Nhà vua có được sự ủng hộ của quý tộc phong kiến ​​và Giáo hội Anh.

Dưới áp lực của dư luận, đầu năm 1949, Charles I bị xử tử. Nước Anh trở thành một nước cộng hòa do Chromium đứng đầu (1599-1658).

  • Cách mạng tư sản Anh lên đến đỉnh cao.

Sau đó, Cromwell cử quân đội của mình đi đánh Ireland và Scotland. Để bảo vệ quyền lợi, giai cấp tư sản và quý tộc mới đã giao trọng trách cho Cromwell với danh hiệu Người bảo vệ công cộng. Chế độ độc tài quân sự được thiết lập (1653).

Sau cái chết của Cromwell năm 1658, nền chính trị Anh rơi vào tình trạng khủng hoảng. Quốc hội thỏa hiệp với các thế lực phong kiến ​​cũ.

Tháng 12 năm 1688, Quốc hội thực hiện cuộc đảo chính đưa Vinhem Orange (nguyên thủ quốc gia Hà Lan, con rể vua Anh) lên ngôi.

  • Một chế độ quân chủ lập hiến được thành lập.

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh

một. Kết quả

– Lật đổ chế độ phong kiến ​​và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Thành lập chế độ quân chủ lập hiến.

b. Ý nghĩa lịch sử

– Về ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Mác viết rằng “thắng lợi của giai cấp tư sản đồng nghĩa với thắng lợi của xã hội mở và thắng lợi của tư hữu tư bản đối với chế độ phong kiến”.

-Cách mạng tư sản Anh thành công chủ yếu do được quần chúng nhân dân ủng hộ và tham gia đấu tranh. Cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn. đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới.

– Tuy nhiên, quyền lợi của nhân dân lao động không được đáp ứng -> Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII không phải là cuộc cách mạng triệt để.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.