Doanh nghiệp thường phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc biếu, tặng khách hàng / nhân viên vào các dịp lễ, tết, khai trương, sinh nhật,… Sau đây, Duntax xin chia sẻ với các bạn cách viết hóa đơn và kê khai. & kế toán quà tặng.

Cách khai báo phiếu quà tặng
 • Theo Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015 / TT-BTC

“B) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, kể cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho, đổi, trả tiền công cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). ”– Theo Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015 / TT-BTC

 • Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn. Trên hóa đơn phải ghi tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, hàng quảng cáo. hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho, đổi, trả lương thay cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng). Thuế GTGT như hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. ”
 • Vì vậy, kế toán luôn nhớ rằng khi xuất hàng cho, biếu, tặng khách hàng thì phải lập hóa đơn GTGT như bình thường.

  Hàng hoá biếu, tặng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

  Khoản 15 Điều 14 Thông tư 291/2013 / TT-BTC quy định:

  • “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài, hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất) mà doanh nghiệp dùng để biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới mọi hình thức phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì được khấu trừ. ”

  Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ làm quà biếu, tặng phải kê khai thuế GTGT đầu ra bình thường

  Giá tính thuế GTGT của hàng hoá biếu, tặng là giá bán của hàng hoá tương đương trên thị trường:

  Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013 / TT-BTC:

  • Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả lương là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương. gõ vào thời điểm diễn ra các hoạt động đó. ”

  Giá vốn hàng biếu, tặng được tính vào chi phí chịu thuế khi xác định thuế TNDN:

  • “Từ ngày 1-1-2015, hàng hóa làm quà tặng cho khách hàng sẽ không còn bị giới hạn 15% tổng chi được trừ, tức là bỏ mức trần đối với giá vốn hàng hóa, dịch vụ làm quà tặng, nhưng cần thiết. phải phù hợp với doanh thu và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (trước năm 2015, khoản chi này được hạn chế ở mức 15% tổng số chi được trừ) .2. Hàng hóa cho nhân viên, quà tặng cho nhân viên Giá vốn cho nhân viên phục vụ cho mục đích phúc lợi nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Khoản chi này không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Nếu hóa đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên thì phải thanh toán bằng chuyển khoản ”.

  2. Cách xuất hóa đơn quà tặng:

  • Thông tin người mua:
   • Nếu người nhận nhận hóa đơn: ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người mua.
   • Trường hợp người nhận không có hóa đơn thì ghi “Người mua không lấy hóa đơn”.
  • Phần hình thức thanh toán: gạch bỏ vì cho mà không thu tiền.
  • Nội dung “Tên hàng hóa, dịch vụ”: thêm dòng “Hàng quà tặng không thu tiền” để làm căn cứ hạch toán.
  • Đơn giá: là giá của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
  Cách khai báo phiếu quà tặng

  3. Kê khai thuế GTGT hàng quà tặng:
  3.1 Đối với bên đóng góp:

  Đầu vào:

  • Nếu có hóa đơn GTGT đầu vào và thanh toán đúng quy định thì hàng hóa mua biếu, tặng sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
  • Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá doanh nghiệp dùng để biếu, tặng, khuyến mại dưới hình thức phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT được khấu trừ.
  • Kê khai vào chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai 01 / GTGT như mua hàng bình thường.
  • Lưu ý: Hàng hóa mua vào phục vụ kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.

  Đầu ra:

  • Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn bán hàng hóa cho khách hàng.
  • Trong đó, giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động kinh doanh.
  • Kê khai vào chỉ tiêu thuế GTGT trên tờ khai 01 / GTGT (theo thuế suất tương ứng của mặt hàng) như bán hàng thông thường.

  3.2 Đối với bên nhận quà:

  Doanh nghiệp khi nhận hàng cho / biếu, tặng… dù có hóa đơn nhưng vẫn không được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào.

  4. Kế toán quà tặng cho khách hàng / nhân viên:
  4.1 Kế toán quà tặng cho khách hàng:

  Trường hợp 1: Mua hàng tặng ngay cho khách (không qua kho)

  Tiến sĩ 641 – Chi phí bán hàng (Thông tư 133 sử dụng tài khoản 6421)

  Tiến sĩ 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào)

  Tài khoản 111/112/331 (Tùy thuộc vào tình trạng và hình thức thanh toán)

  Tài khoản 3331 – VAT phải nộp

  Trường hợp 2: Mua hàng về nhập kho rồi giao cho khách.

  • Khi mua hàng, căn cứ vào hoá đơn đầu vào, ghi:

  Tiến sĩ 156

  Tiến sĩ 133 (nếu)

  Tài khoản 111/112/331 (Tùy theo tình trạng và hình thức thanh toán)

  • Khi đưa hàng -> xuất hóa đơn -> căn cứ vào hóa đơn kế toán:

  Tiến sĩ 641

  Tài khoản 156

  Tài khoản 3331

  Trường hợp 3: Hàng quà tặng do doanh nghiệp tự sản xuất

  Tiến sĩ 641 – Chi phí bán hàng (chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn + thuế GTGT đầu ra phải nộp)

  Tài khoản 152/153/155/156: chi phí sản xuất, giá vốn hàng hóa

  Tài khoản 3331 – VAT phải nộp

  4.2 Kế toán cho khách hàng nhận quà:

  Nợ TK 152/153/154/156/242/641/642: Nếu nhận hóa đơn thì giá trị được xác định theo hóa đơn (bao gồm cả phần thuế GTGT trên hóa đơn). Nếu không nhận được hóa đơn, giá trị thị trường sẽ được quy đổi.

  Nợ Nợ TK 211: Các khoản chi phí do người nhận thanh toán đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

  Có 711: Doanh nghiệp nhận quà tặng phải chuyển đổi sang thu nhập khác thì mới chịu thuế TNDN

  4.3 Kế toán quà tặng cho nhân viên:

  Trường hợp 1: Mua tặng ngay cho nhân viên (không qua kho)

  Nợ TK 641: Quyên góp cho bộ phận bán hàng

  Nợ TK 642: Quyên góp cho ban quản lý

  Tiến sĩ 133: VAT được khấu trừ (nếu đủ điều kiện)

  Tài khoản 111/112/331 – Tùy theo tình trạng và hình thức thanh toán

  Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp

  Trường hợp 2: Mua để tích trữ rồi đưa cho nhân viên

  • Khi mua hàng, căn cứ vào hóa đơn đầu vào:

  Tiến sĩ 156

  Tiến sĩ 133 (nếu)

  Tài khoản 111/112/331 (Tùy thuộc vào tình trạng và hình thức thanh toán)

  • Khi mua hàng hoặc hàng tự sản xuất để biếu tặng -> xuất hóa đơn -> căn cứ vào hóa đơn kế toán:

  Tiến sĩ 641/642

  Tài khoản 152/153/155/156

  Tài khoản 3331

  5. Thuế TNCN kèm quà tặng:
  5.1 Đối với khách hàng cá nhân nhận quà:

  – Trường hợp tài sản chưa đăng ký quyền sở hữu / đăng ký sử dụng: không chịu thuế TNCN

  – Đối nghịch, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu / sử dụng với cơ quan nhà nước như: ô tô, xe máy, ca nô, … là đối tượng chịu thuế TNCN từ quà tặng.

  – Trường hợp người chiến thắng cá nhân vượt quá 10 triệu chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động trúng thưởng.

  5.2 Đối với nhân viên nhận quà:

  – Đây là khoản tiền có tính chất tiền lương, tiền công nên phải cộng vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNCN.

  Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

  Hotline: 0912 020 272 (Mr Dũng)

  Địa chỉ: 6-8-10 Nguyễn Hậu, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM

  Xem thêm các dịch vụ khác của Duntax tại: https://thuedungnguyen.vn/tong-hop-cac-dich-vu-tai-cong-ty-duntax/

  Trân trọng!

  Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.