Bài báo có câu trả lời. Đề kiểm tra và giải bài tập Ngữ văn 9 bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh. Học sinh thực hành bằng cách chọn câu trả lời của họ trong mỗi câu hỏi. Ở dưới cùng của bài kiểm tra, có một phần kết quả để xem tác phẩm của bạn. Cuộn xuống để bắt đầu.

Câu 1: Cách dẫn trực tiếp là gì?

 • A. Lặp lại nguyên văn lời nói, ý nghĩ của người hoặc nhân vật, trích dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.
 • B. Tường thuật lời nói, ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh phù hợp, trích dẫn gián tiếp
 • C. Trích dẫn nhân vật theo ý riêng của bạn
 • D. Lặp lại nguyên văn từ hoặc ý nghĩ của người hoặc nhân vật và đặt từ hoặc ý nghĩ đó vào dấu gạch ngang.

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng về câu trích dẫn gián tiếp?

 • A. Kể lại lời nói hoặc suy nghĩ của hoặc nhân vật
 • B. Lời nói của nhân vật được điều chỉnh cho phù hợp
 • C. Lời của người nhận được trích dẫn nguyên văn
 • D. câu trích dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 3: Có bao nhiêu cách trích dẫn lời nói, ý nghĩ của một người, một nhân vật?

Câu hỏi 4: Trong trường hợp đoạn trích dẫn quá dài và người kể muốn lược bỏ một phần lập luận không cần thiết, thì:

 • A. Phần bị lược bỏ phải được đặt trong dấu ngoặc vuông {}
 • B. Phần lược bỏ phải được đặt trong dấu ngoặc vuông []
 • C. Phần lược bỏ có thể được đặt trong dấu ngoặc vuông [] hoặc dấu ngoặc đơn ()

Câu 5: Lời thoại của các nhân vật trong tác phẩm văn học (đặc biệt là văn xuôi) thường được trích dẫn như thế nào?

Câu 6: Những câu nào dưới đây là câu trích dẫn trực tiếp và gián tiếp?

(1) Mỗi ​​lần bạn bè hỏi về Huế, tôi thường trả lời bằng một câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng: “Dạ thưa, bên bờ sông Hương còn núi Ngự” (2) Tôi tưởng như đùa. Thì ra câu thơ cũng nhắc đến một xứ Huế, khi cho rằng núi Ngự, sông Hương tự bao giờ đã trở thành biểu tượng của xứ sở này. (3) Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã từng lo sợ một ngày “Huế không còn sông Hương thì có ai thèm nhắc đến Huế nữa”. (4) Còn với nhà thơ Huy Tập thì xa vời rằng: Nếu không có sông Hương thì bài thơ xứ Huế đã bị đánh rơi giữa đường. (5) Đúng vậy, sông, núi là điểm tựa, đồng thời là cội nguồn tạo nên hương sắc của cả một vùng đất và hơn hết là bản sắc văn hóa của vùng đất ấy.

 • A. Câu (1) (2) (3) (4) (4)
 • B. Câu (1) (3) (4)
 • C. Câu (1) (2) (4)
 • D. Câu (5) (4) (3)

Câu 7: Các từ LÀ, ĐÓ sự liên kết giữa hai bộ phận của câu là một trong những dấu hiệu hình thức cho biết bộ phận tiếp theo sẽ là gì?

 • A. Có thể là trích dẫn trực tiếp hoặc trích dẫn gián tiếp
 • B. Chỉ có thể là lời dẫn gián tiếp
 • C. Chỉ có thể là lời dẫn trực tiếp

Câu 8: Cách trích dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói, suy nghĩ của người và nhân vật, điều chỉnh cho phù hợp, cách trích dẫn gián tiếp không đặt trong ngoặc kép, đúng hay sai?

Câu 9: Lời thoại của các nhân vật trong tác phẩm văn học (nhất là văn xuôi) thường được trích dẫn như thế nào?

Câu 10: Câu nào nêu đầy đủ nhất những dấu hiệu để nhận biết lời nói của nhân vật được trích trong tác phẩm văn xuôi?

 • A. Thường được viết rời như viết đoạn văn.
 • B. Thêm dấu gạch ngang ở đầu bài phát biểu.
 • C. Cả A và B đều sai.
 • D. Cả A và B đều đúng.

Câu 11: Điền vào chỗ trống những cụm từ thích hợp:

Dấu ngoặc kép thường được đặt sau dấu hai chấm và …

 • A. Nhắc lại ý chính
 • B. Lặp lại nguyên văn
 • C. Nhắc lại một phần

Câu 12: Trường hợp trích dẫn gián tiếp ý kiến ​​của người khác:

 • A. Chúng tôi có thể hoặc không thể tiết lộ nguồn gốc của ý kiến.
 • B. Chúng tôi không cần tiết lộ nguồn gốc của ý kiến.
 • C. Chúng ta vẫn phải nêu nguồn gốc của ý kiến.
 • D. Chúng tôi bỏ qua thông tin về nguồn gốc của ý kiến

Câu 13: Câu nào dưới đây có lời dẫn trực tiếp?

 • A. An nói với Nam: “Năm nay, em quyết tâm học hành, không chơi bời nữa”.
 • B. An nói với Nam rằng năm nay An quyết tâm học hành, không ham chơi nữa.
 • C. An nói với Nam năm nay quyết tâm học hành, không ham chơi nữa.
 • D. An nói với Nam là năm nay quyết tâm học hành, không ham chơi nữa.

Câu 14: Đường dây nào thực hiện đúng cách dẫn truyền gián tiếp?

 • A. Cúc nói với Mai: “Bố em rất nghiêm khắc”.
 • B. Cúc nói với Mai rằng bố em rất nghiêm khắc.
 • C. Cúc nói với Mai rằng bố cô rất nghiêm khắc.
 • D. Cúc nói với Mai rằng bố em rất nghiêm khắc.

Cập nhật: Ngày 7 tháng 9 năm 2021

* Hướng dẫn giải pháp

Cách dẫn trực tiếp là lặp lại nguyên văn lời nói, ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 13

Trắc nghiệm Cách tường thuật trực tiếp và gián tiếp môn Ngữ văn lớp 9 được đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm biên soạn đầy đủ, chi tiết bám sát nội dung bài học giúp các em học sinh ôn tập và học tốt môn Ngữ Văn 9 hơn.

Cách chỉ đạo bài kiểm tra là gì?

Câu hỏi 1: Cách trực tiếp là gì?

MỘT. Lặp lại nguyên văn lời nói hoặc suy nghĩ của một người hoặc nhân vật, trích dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép

B. Để tường thuật lời nói hoặc suy nghĩ của một người hoặc nhân vật, với sự điều chỉnh thích hợp, trích dẫn gián tiếp

C. Trích dẫn nhân vật theo ý riêng của bạn

D. Cả 3 câu trả lời trên

Hiển thị câu trả lời

Câu 2: Trích dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói, suy nghĩ của người, nhân vật, điều chỉnh cho phù hợp, trích dẫn gián tiếp không được đặt trong ngoặc kép, đúng hay sai?

MỘT. Đúng

B. Sai

Hiển thị câu trả lời

Câu hỏi 3: Cuộc đối thoại của các nhân vật trong tác phẩm văn học (đặc biệt là văn xuôi) thường được trích dẫn như thế nào?

MỘT. gián tiếp

B. Thẳng thắn

Hiển thị câu trả lời

Câu hỏi 4: Câu nào mô tả đầy đủ nhất các dấu hiệu nhận biết lời nói của nhân vật được trích dẫn trong tác phẩm văn xuôi?

MỘT. Thường được viết riêng như viết đoạn văn

B. Có thêm dấu gạch ngang ở đầu các từ

C. Cả a và b đều đúng

D. A và B sai

Hiển thị câu trả lời

Trắc nghiệm Ngữ văn 9 bài: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn lời gián tiếp

Bài học Ngữ văn 9 Bài: Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp

Câu hỏi 1: Trích dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói, suy nghĩ của người, nhân vật, điều chỉnh cho phù hợp, trích dẫn gián tiếp không được đặt trong ngoặc kép, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Hiển thị câu trả lời

Câu 2: Cuộc đối thoại của các nhân vật trong tác phẩm văn học (đặc biệt là văn xuôi) thường được trích dẫn như thế nào?

A. Gián tiếp

B. Trực tiếp

Hiển thị câu trả lời

Câu hỏi 3: Câu nào nêu đầy đủ nhất những dấu hiệu để nhận biết lời nói của nhân vật được trích trong tác phẩm văn xuôi?

A. Thường được viết rời như viết đoạn văn.

B. Thêm dấu gạch ngang ở đầu bài phát biểu.

C. Cả A và B đều sai.

D. Cả A và B đều đúng.

Hiển thị câu trả lời

Câu hỏi 4: Điền vào chỗ trống với các cụm từ phù hợp:

Dấu ngoặc kép thường được đặt sau dấu hai chấm và …

A. Nhắc lại ý chính

B. Lặp lại nguyên văn

C. Nhắc lại một phần

Hiển thị câu trả lời

Câu hỏi 5: Trong trường hợp trích dẫn gián tiếp ý kiến ​​của người khác:

A. Chúng tôi có thể hoặc không thể tiết lộ nguồn gốc của ý kiến.

B. Chúng tôi không cần tiết lộ nguồn gốc của ý kiến.

C. Chúng ta vẫn phải nêu nguồn gốc của ý kiến.

D. Chúng tôi bỏ qua thông tin về nguồn gốc của ý kiến

Hiển thị câu trả lời

Câu hỏi 6: Câu nào dưới đây có lời dẫn trực tiếp?

A. An nói với Nam: “Năm nay, em quyết tâm học hành, không chơi bời nữa”.

B. An nói với Nam rằng năm nay An quyết tâm học hành, không ham chơi nữa.

C. An nói với Nam năm nay quyết tâm học hành, không ham chơi nữa.

D. An nói với Nam là năm nay quyết tâm học hành, không ham chơi nữa.

Hiển thị câu trả lời

Câu 7: Dòng nào thực hiện đúng cách dẫn truyền gián tiếp?

A. Cúc nói với Mai: “Bố em rất nghiêm khắc”.

B. Cúc nói với Mai rằng bố em rất nghiêm khắc.

C. Cúc nói với Mai rằng bố cô rất nghiêm khắc.

D. Cúc nói với Mai: Bố em rất nghiêm khắc.

Hiển thị câu trả lời

Câu 8: Cách trực tiếp là gì?

A. Lặp lại nguyên văn lời nói, ý nghĩ của người hoặc nhân vật, trích dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.

B. Tường thuật lời nói, ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh phù hợp, trích dẫn gián tiếp

C. Trích dẫn nhân vật theo ý riêng của bạn

D. Lặp lại nguyên văn từ hoặc ý nghĩ của người hoặc nhân vật và đặt từ hoặc ý nghĩ đó vào dấu gạch ngang.

Hiển thị câu trả lời

Câu 9: Câu nào sau đây không đúng về trích dẫn gián tiếp?

A. Kể lại lời nói hoặc suy nghĩ của hoặc nhân vật

B. Lời nói của nhân vật được điều chỉnh cho phù hợp

C. Lời nói của người nhận được trích dẫn nguyên văn

D. câu trích dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.

Hiển thị câu trả lời

Câu 10: Có bao nhiêu cách trích dẫn lời nói hoặc ý nghĩ của một người, một nhân vật?

A. Hải

B. Ba

C. Bốn

Xong

Hiển thị câu trả lời

Câu 11: Trong trường hợp trích dẫn quá dài và người kể muốn lược bỏ một phần không cần thiết trong trích dẫn lập luận của mình:

A. Phần bị lược bỏ phải được đặt trong dấu ngoặc vuông {}

B. Phần lược bỏ phải được đặt trong dấu ngoặc vuông []

C. Phần lược bỏ có thể được đặt trong dấu ngoặc vuông [] hoặc dấu ngoặc đơn ()

Hiển thị câu trả lời

Câu 12: Cuộc đối thoại của các nhân vật trong tác phẩm văn học (đặc biệt là văn xuôi) thường được trích dẫn như thế nào?

A. Gián tiếp

B. Trực tiếp

Hiển thị câu trả lời

Câu 13: Câu nào dưới đây là câu trích dẫn trực tiếp và gián tiếp?

(1) Mỗi ​​khi bạn bè hỏi về Huế, tôi thường trả lời bằng một câu thơ của nhà thơ Bùi Giáng:

“Vâng thưa ông của Huế bây giờ

Bên bờ sông Hương vẫn còn núi Ngự.

(2) Tưởng là đùa, hóa ra câu thơ cũng nhắc đến một xứ Huế, khi cho rằng núi Ngự, sông Hương tự bao giờ đã trở thành biểu tượng của xứ sở này. (3) Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã từng lo sợ một ngày “Huế không còn sông Hương thì có ai thèm nhắc đến Huế nữa”. (4) Còn với nhà thơ Huy Tập thì xa vời rằng: Nếu không có sông Hương thì bài thơ xứ Huế đã bị đánh rơi giữa đường. (5) Đúng vậy, sông, núi là điểm tựa, đồng thời là cội nguồn tạo nên hương sắc của cả một vùng đất và hơn hết là bản sắc văn hóa của vùng đất ấy.

A. Câu (1) (2) (3) (4) (4)

B. Câu (1) (3) (4)

C. Câu (1) (2) (4)

D. Câu (5) (4) (3)

Hiển thị câu trả lời

Câu 14: Các từ LÀ, ĐÓ sự liên kết giữa hai bộ phận của câu là một trong những dấu hiệu hình thức cho biết bộ phận tiếp theo sẽ là gì?

A. Có thể là trích dẫn trực tiếp hoặc trích dẫn gián tiếp

B. Chỉ có thể là lời dẫn gián tiếp

C. Chỉ có thể là lời dẫn trực tiếp

Hiển thị câu trả lời

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án và các phương án khác:

Câu đố phát triển từ vựng có đáp án

Trắc nghiệm Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự có đáp án

Đố vui Chuyện xưa trong phủ chúa Trịnh có đáp án

Hoàng Lê Nhất Thống Chí trắc nghiệm có đáp án

Câu đố phát triển từ vựng (tiếp theo) có đáp án

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of drbaovt

By Drbaovt

Leave a Reply

Your email address will not be published.