Máy tính Casio cho phép người dùng hoàn thành nhiều phép tính khác nhau. Các phím số và cộng, trừ, nhân, chia, dấu bằng đều rất đơn giản, nhưng các phím AC, CE, M + trên máy tính Casio có ý nghĩa gì?

Hai phím rất hữu ích trên máy tính là AC và CE. Trong khi AC xóa toàn bộ bộ nhớ, CE chỉ xóa những số cuối cùng bị bỏ qua.

Phím% được sử dụng để tính toán tỷ lệ phần trăm. Người dùng phải nhấn phím shift trước phím% để có câu trả lời chính xác.

Nút pi hiển thị giá trị của pi. Để lấy số mũ trong khi nhập phương trình, người dùng nên nhấn nút EXP ngay trước khi nhập giá trị của số mũ.

Nút tiêu chuẩn cuối cùng là số thập phân (.), Cho phép người dùng nhập một phương trình bao gồm các số thập phân.

Hầu hết các máy tính tiêu chuẩn cũng có một nút bộ nhớ. Phím Min cho phép người dùng lưu phương trình được hiển thị trong bộ nhớ của máy tính. Hầu hết các máy tính có đủ bộ nhớ để lưu 10 phương trình hoặc câu trả lời. Để nhập phương trình theo cách thủ công, người dùng nhấn M + để thêm phương trình hoặc M- để xóa phương trình được lưu trong ngân hàng bộ nhớ. Để truy cập một phương trình được lưu trong ngân hàng bộ nhớ của máy tính, người dùng có thể nhấn nút MR hoặc gọi lại bộ nhớ.

Đôi khi, có thể nhận được mã lỗi trên máy tính khi nhấn các nút không chính xác. Điều này xảy ra thường xuyên nhất khi người dùng không nhấn nút shift khi nhấn các phím yêu cầu lệnh này. Để xóa thông báo lỗi, người dùng nên nhấn nút AC. Từ khóa: 3 trò chơi trên máy tính casio cách bật chữ m trên máy tính casio fx570vn plus cách sử dụng phím trên máy tính casio cách sử dụng máy tính casio fx 570vn plus cách sử dụng máy tính casio fx-570es plus máy tính casio fx 570vn plus bao nhiêu phím mu trên máy tính casio có nghĩa là các phím trên máy tính casio không

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.