Về chính sách hỗ trợ y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 19.928 người nghèo với kinh phí hỗ trợ trên 17.160 triệu đồng và 31.011 người tham gia bảo hiểm y tế. thẻ cho người cận nghèo. kinh phí hỗ trợ hơn 26.149 triệu đồng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 3.047 người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình (huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải), kinh phí hỗ trợ hơn 290,68 triệu đồng.

Toàn tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 7.328 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, kinh phí miễn giảm hơn 1.259 triệu đồng; giảm học phí cho 7.120 lượt học sinh thuộc hộ cận nghèo, kinh phí hơn 619,9 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí học tập cho 10.466 lượt học sinh nghèo với kinh phí hỗ trợ hơn 3.991,8 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho 3.460 lượt cháu 3-5 tuổi học mẫu giáo, kinh phí trên 1.542,7 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ giáo dục đã giúp học sinh nghèo được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập nên tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi nhập học tăng.

Công tác truyền thông, hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin được quan tâm thường xuyên, giúp người nghèo nâng cao hiểu biết, từng bước thay đổi nhận thức về người nghèo, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông không ngừng hoàn thiện các dịch vụ bưu chính, viễn thông, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo.

Trong thời gian qua, các địa phương đã huy động tối đa nội lực và lồng ghép các nguồn vốn để đẩy mạnh cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nhất là khu vực nông thôn. Phát triển cấp nước và vệ sinh môi trường trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng và quản lý, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh. trường học đảm bảo 100% số xã được cấp nước sạch sinh hoạt; 515.570 hộ (đạt 97,05%) được sử dụng nước hợp vệ sinh. Các hoạt động này góp phần giúp người nghèo từng bước tiếp cận với nguồn nước sạch, hợp vệ sinh.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2020, có 729 hộ nghèo được vay vốn học sinh – sinh viên, vốn làm nhà ở, sản xuất kinh doanh với tổng kinh phí 30.601 triệu đồng; 1.028 hộ cận nghèo được hỗ trợ chính sách ưu đãi với tổng kinh phí 44,995 triệu đồng. Trong năm, toàn tỉnh có 455 hộ nghèo được xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí khoảng 11.469 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo được quan tâm, chú trọng. Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 32.600 lao động, trong đó 24.500 lao động tại địa phương, 1.800 lao động đi làm việc trong tỉnh và 1.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Năm 2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp) đã trợ giúp pháp lý cho 46 trường hợp nghèo, cận nghèo, khó khăn về tài chính, trong đó, tư vấn pháp luật cho 06 đối tượng nghèo; bênh vực, bảo vệ 06 người nghèo, 34 người cận nghèo, khó khăn về tài chính. Tất cả các vụ việc đều được trợ giúp viên tư vấn, bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ thể.

Chính sách trợ giúp pháp lý đã góp phần đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo, người cận nghèo tại các địa phương trong tỉnh, góp phần tích cực nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân; Tuy nhiên, đa số hộ nghèo chưa chủ động tìm hiểu, trang bị kiến ​​thức pháp luật mà chỉ cần sự hỗ trợ khi gặp vướng mắc pháp luật.

Năm 2020, tỉnh cũng rất tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ hơn 54.000 người, kinh phí gần 40.350 tỷ đồng theo Nghị quyết số 14/2020 / NQ-HĐND. Các chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện thường xuyên theo Nghị định số 136/2013 / NĐ-CP với kinh phí trên 500 tỷ đồng / năm (bao gồm cả hộ nghèo).

Việc thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân nói chung và đảm bảo cuộc sống ổn định. mức sống hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 15.279 hộ; hộ cận nghèo 16.611 hộ.

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.