Lời giải chi tiết tất cả các bài tập trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới, sách thí điểm như một cuốn sách để học tốt tất cả các unit, bao gồm: Pronunciation, Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp). ), Đọc, Nói, Viết, Kiểm tra bản thân, …

SBT Tiếng Anh 9 mới tập 1

Bài 1: Môi trường địa phương – Môi trường địa phương

Unit 2: City life – Cuộc sống thành phố

Bài 3: Căng thẳng và áp lực tuổi teen – Áp lực tuổi trẻ

Unit 4: Life in the past – Cuộc sống trong quá khứ

Unit 5: Kỳ quan Việt Nam – Magic Vietnam

Unit 6: Vietnam: Then and Now – Việt Nam xưa và nay

SBT Tiếng Anh 9 mới tập 2

Bài 7 – Công thức nấu ăn và thói quen ăn uống – Công thức nấu ăn và thói quen ăn uống

Unit 8 – Tourism – Du lịch

Unit 9 – English in the world – Tiếng Anh trên thế giới

Unit 10 – Space Travel – Du hành vũ trụ

Unit 11 – Thay đổi vai trò trong xã hội – Thay đổi các quy tắc của xã hội

Unit 12 – My Future Career – Sự nghiệp tương lai của tôi

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.