Bài 7 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2: Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2 m có đường kính vòng tròn đế 4 cm được lắp vào một ống bìa cứng hình hộp (Hình 111). Tính diện tích phần giấy cứng đã dùng để làm (hộp hở ở hai đầu, không kể lề và các cạnh …)

Dung dịch:

* Diện tích giấy cứng làm hộp:

Diện tích phần giấy cứng dùng để làm hộp là diện tích xung quanh của hộp (vì hộp hở cả hai đầu và không kể lề và mép dán) và hộp này có đáy là hình vuông. với cạnh a (cm)

⇒ Sxq = 4a.h (1)

Từ hình bên ta thấy đáy của hợp chất là một hình vuông nội tiếp một đường tròn đường kính 4cm, là chân của bóng đèn. Suy ra a = 4cm (Hình 112) và chiều dài của bóng đèn là chiều cao của hộp. Vậy h = 1,2m = 120 cm

(1) Sxq = 4.4.120 = 1920 (cm2)

Vậy diện tích phần giấy cứng dùng để làm hộp là 1920 cm2

Soạn Toán 9 bài 8: Giải toán bằng cách lập phương trình Trang 57 60

Soạn Toán 9 bài 7: Phương trình rút gọn về phương trình bậc hai Trang 54 57

Soạn Toán 9 bài 6: Hệ thức và ứng dụng Tiếng Việt Trang 50 54

Soạn sgk Toán 9 bài: Công thức nghiệm rút gọn Trang 47 50

Soạn Toán 9 bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai Trang 43 45

Soạn 9 bài: Phương trình bậc hai một ẩn Trang 40 43

Soạn 9 bài: Đồ thị của hàm số y = ax ^ 2 (a 0) Trang 33 39

Soạn bài Toán 9: Ôn tập chương 3 Trang 100 105

Soạn 9 bài: Hàm số y = ax ^ 2 (a 0) Trang 28 31

Soạn Toán 9 bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn Trang 97 100

Soạn 9 bài: Độ dài đường tròn và cung tròn Trang 92 96

Soạn Toán 9 bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp Trang 90 92

Soạn 9 bài: Giải bài tập lập hệ phương trình Trang 20 22

Soạn 9 bài: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thay thế Trang 13 -16

Soạn Toán 9 bài 7: Tứ giác nội tiếp Trang 87 90

Soạn Toán 9 bài 2: Hệ hai phương trình bậc hai một ẩn số Trang 8 12

Soạn 9 bài: Phương trình bậc hai một ẩn số Trang 4 7

Soạn Toán 9 bài 6: Cung chứa góc Trang 83 87

Soạn bài 9: Góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và hợp âm Trang 77 80

Soạn 9 bài: Góc nội tiếp Trang 72 76

Soạn 9 bài: Mối quan hệ giữa cung và dây Trang 70 72

Soạn Toán 9 bài 1: Góc ở tâm. Đo hồ quang Trang 66 70

Soạn 9 bài: Ôn tập chương 3 Hình học 9

Một bóng đèn huỳnh quang dài \ (1,2m \). đường kính của hình tròn cơ sở là \ (4cm \), được lắp vào một ống bìa cứng hình hộp (h82). Tính diện tích phần cứng được sử dụng để làm hộp.

(Hộp mở hai lần, không kể lề và mép dán).

Giải bài 7 sgk toán 9 tập 2 trang 111

2 lượt xem

Bài 7 trang 111 SGK Toán 9 tập 2 Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 9. Tài liệu được biên soạn và đăng tải với phần hướng dẫn giải chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài trong sách giúp các em học sinh ôn tập. và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kĩ năng giải toán. Mong bạn học tốt!

Giải bài 7 Toán 9 trang 111

Bài 7 (trang 111 SGK): Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2 m, đường kính vòng tròn đế 4 cm, được lắp vào một ống bìa cứng hình hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm hộp.

(Hộp mở hai đầu, không bao gồm các cạnh liền kề và được dán lại)

Hướng dẫn giải pháp

– Diện tích xung quanh của hình trụ là Sxq = 2πrh

– Diện tích toàn phần của hình trụ là: Stp = Sxq + 2.Sđ = 2πrh + 2πr2

– Thể tích của khối trụ là: V = Sh = πr2h

Giải thích chi tiết

Diện tích bìa cứng để làm hộp là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông nội tiếp một hình tròn có đường kính 4cm và chiều dài bằng chiều dài bóng đèn.

Vì đáy của hình hộp là hình vuông nên nó ngoại tiếp một đường tròn có đường kính 4cm.

=> Cạnh của đế chính là 4cm

Chu vi một đáy hình hộp là: C = 4. 4 = 16 (cm)

Vì chiều cao của hộp bằng chiều dài của bóng đèn

=> h = 1,2m = 120 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp là:

Sxq = C. h = 16,120 = 1920 (cm2)

Vì hộp hở cả hai đầu nên diện tích phần cứng dùng để làm hộp là 1920 cm2.

—-> Câu hỏi tiếp theo: Bài 8 trang 111 SGK Toán 9

————————————————– – —

Đây là lời giải chi tiết Bài 7 trang 111 SGK Toán 9 tập 2 để học sinh tham khảo, nắm được cách giải bài tập Chương 4 Hình trụ – Hình nón – Mặt cầu. Với hướng dẫn giải chi tiết, các em có thể đối chiếu kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến ​​thức môn Toán lớp 9. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan để nhận thêm nhiều tài liệu miễn phí chất lượng nhé. Xin vui lòng!

Bài 7 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2)

Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2 m, đường kính vòng tròn đế 4 cm, được lắp vào một ống bìa cứng hình hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm hộp.

(Mở hộp 2 đầu, không kể lề và dán mép).

Giải bài 7 sgk toán 9 tập 2 trang 111

Câu trả lời

Diện tích tờ giấy cứng cần tính là diện tích xung quanh của hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Khu vực xung quanh của hộp:

Sxq = 4.4.120 = 1920 cm2

Nhìn thấy tất cả: Lời giải Toán 9

Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2 m, đường kính vòng tròn đế 4 cm, được lắp vào một ống bìa cứng hình hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm hộp.

Gợi ý:

Diện tích bìa cứng để làm hình hộp là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông nội tiếp một hình tròn đường kính 4cm và chiều dài bằng chiều dài của hình bóng.

Chiều dài của ống hộp là \ (1,2m = 120cm \)

Chu vi đáy hộp là: \ (4,4 = 16 \, cm \)

Diện tích giấy yêu cầu là: \ (S = 16.120 = 1920cm ^ 2 = 0,192m ^ 2 \)

Chủ đề

Một bóng đèn huỳnh quang dài \ (1,2m \). đường kính của hình tròn cơ sở là \ (4cm \), được lắp vào một ống bìa cứng hình hộp (h82). Tính diện tích phần cứng được sử dụng để làm hộp.

(Hộp mở hai lần, không kể lề và mép dán).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+) Diện tích xung quanh của hình hộp có kích thước \ (a, \, b, \, h \) là: \ (S = 2h (a + b). \)

Giải thích chi tiết

Diện tích của tờ giấy cứng cần tính là diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông có cạnh \ (4cm \), chiều cao là \ (1,2m = 120 cm. \)

Chu vi của hình lập phương là diện tích của bốn hình chữ nhật bằng nhau có chiều dài 120 cm, chiều rộng 4 cm.

Do đó, diện tích xung quanh của hình hộp là:

\ ({S_ {xq}} = 4.4.120 = 1920 \, \ left ({c {m ^ 2}} \ right). \)

Loigiaihay.com

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.