Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 37 (trang 72 SGK Toán 7 Tập 2)

Nêu cách vẽ điểm K bên trong tam giác MNP có khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác bằng nhau. Vẽ hình minh họa.

Câu trả lời:

Giải bài 37 sbt toán 7 tập 1 trang 72

Điểm K trong tam giác MNP mà khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác bằng

Theo định lí K là giao điểm của các đường phân giác của tam giác MNP.

Vậy ta chỉ cần vẽ tia phân giác của 2 trong 3 góc của ∆MNP.

Màu:

– Vẽ MNP

– Vẽ tia phân giác của hai góc M và N: MA là tia phân giác của góc M; NB là tia phân giác của góc B

Chúng cắt nhau tại K

– Vậy K là điểm cần vẽ

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 7: Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Hướng dẫn giải SBT Toán 7 bài 3: Hàm số trang 72, 73 sách bài tập được soạn chi tiết và dễ hiểu dưới đây sẽ giúp các em học sinh tham khảo và vận dụng hiệu quả nhất để giải các bài tập cùng dạng toán.

Giải bài 35 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1

Đại lượng ya là hàm của đại lượng x, nếu bảng giá trị tương ứng của chúng là:

Giải bài 37 sbt toán 7 tập 1 trang 72

Câu trả lời:

 • Trong bảng, chúng ta thấy rằng với mỗi giá trị của x, chúng ta luôn có thể xác định chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa, y là một hàm của đại lượng x.
 • Trong bảng ta thấy với mỗi giá trị x = 4 có hai giá trị khác nhau của y là 2 và -2. Theo định nghĩa, y không phải là một hàm của đại lượng x.
 • Trong bảng, chúng ta thấy rằng với mỗi giá trị của x, chúng ta luôn có thể xác định chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa, y là một hàm của đại lượng x. Ở đây giá trị của y không đổi nên hàm không đổi.
 • Giải bài 36 trang 72 Sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1

  Hàm y = f (x) được cho bởi công thức f (x) = 15 / x

  một. Điền các giá trị tương ứng của hàm số y = f (x) vào bảng sau:

  Giải bài 37 sbt toán 7 tập 1 trang 72

  Giải Toán 7 Tập 1 Bài 37 trang 72 sách bài tập

  Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức f (x) = 2×2 – 5

  Hãy tính: f (1); f (-2); f (0); f (2)

  Câu trả lời:

  Ta có: f (1) = 2.12 – 5 = 2 – 5 = -3

  f (-2) = 2. (- 2) 2 – 5 = 4 – 5 = -1

  f (0) = 2.02 – 5 = 0 – 5 = -5

  f (2) = 2,22 – 5 = 2,4 – 5 = 3

  Giải bài 38 trang 72 Sách bài tập Toán 7 tập 1

  Cho hàm số y = f (x) = 2 – 2×2. Tìm câu lệnh đúng.

 • f (1/2) = 0
 • f ((- 1) / 2) = 4
 • f (1/2) = 3/2
 • f ((- 1) / 2) = 5/2
 • Câu trả lời:

 • f (1/2) = 0 sai
 • f ((- 1) / 2) = 4 sai
 • f (1/2) = 3/2 là đúng
 • f ((- 1) / 2) = 5/2 là sai
 • Giải bài 39 sách bài tập trang 73 SGK Toán 7 Tập 1

  Cho hàm số y = 3/5 x

  Điền số đúng vào ô trống trong bảng sau:

  Giải bài 37 sbt toán 7 tập 1 trang 72

  Giải bài 40 Toán 7 Tập 1 trang 73 sách bài tập

  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

  Đại lượng y nào trong bảng sau đây không phải là nguyên hàm của đại lượng x tương ứng:

  một.

  b.

  c.

  d.

  Câu trả lời:

  * Xét bảng A ta thấy:

  + Với x = 1 cho hai giá trị y tương ứng: y = -1 và y = 1.

  + Với x = 4 cho hai giá trị y tương ứng: y = -2 và y = 2

  Do đó, đại lượng y trong bảng A không phải là một hàm của đại lượng x tương ứng.

  * Bảng B, C, D thỏa mãn: Với mỗi giá trị của x, ta chỉ xác định được đúng một giá trị tương ứng của y. Vậy đại lượng y trong các bảng B, C và D đều là hàm của đại lượng x.

  Chọn một.

  Giải bài 41 trang 73 SBT Toán lớp 7 tập 1

  Cho hàm số y = 8 / x. Tìm các giá trị của y để x lần lượt bằng 2; 4; -Đầu tiên; -Đầu tiên.

  Câu trả lời:

  Đặt: y = f (x). Chúng ta có:

  f (2) = 8/2 = 4; f (4) = 8/4 = 2; f (-1) = 8 / (- 1) = – 8

  f (-4) = 8 / (- 4) = – 2

  Giải bài 42 SGK Toán 7 trang 73 Tập 1

  Cho hàm số y = f (x) = 5 – 2x

 • Tính f (-2), f (-1), f (0), f (3)
 • Tính các giá trị của x tương ứng với y = 5; 3; -1
 • Câu trả lời:

  a, F (-2) = 5 -2. (- 2) = 5 + 4 = 9

  F (-1) = 5 – 2. (- 1) = 5 + 2 = 7

  F (0) = 5 – 2.0 = 5

  F (3) = 5 – 2.3 = 5 – 6 = -1

  b, y = 5 – 2x x = (5-y) / 2 => y = 5 ⇒ x = (5-5) / 2-0

  y = 3 x = (5-3) / 2 = 2/2 = 1

  y = -1 => x = (5-y) / 2 = (5 – (- 1)) / 2 = 3

  Giải bài 43 Sách bài tập Toán 7 Tập 1 trang 73

  Cho hàm số y = -6x. Tìm các giá trị của x sao cho:

 • y nhận một giá trị dương
 • y nhận giá trị âm
 • Câu trả lời:

  a, y = -6x

  y> 0 -6x> 0 x <0

  vì vậy với mọi x R và x<0 then y= -6x>0

  b, y = -6x

  y <0 -6x < 0 x > 0

  vì vậy với mọi x ∈ R và x> 0 thì y = -6x <0

  BẤM VÀO NGAY trên nút TẢI XUỐNG dưới đây để tải Lời giải SBT Toán lớp 7 trang 72, 73 file word, pdf hoàn toàn miễn phí

  Xếp hạng các bài báo

  Bài 35: Đại lượng ya là hàm của đại lượng x, nếu bảng giá trị tương ứng của chúng là:

  một.

  x -3 -2 -1 1/3 1/2 2 y -4-6-12 36 24 6

  b.

  c.

  x -2 -1 0 1 2 y 1 1 1 1 1

  Câu trả lời:

  một. Trong bảng, chúng ta thấy rằng với mỗi giá trị của x, chúng ta luôn có thể xác định chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa, y là một hàm của đại lượng x.

  b. Trong bảng ta thấy với mỗi giá trị x = 4 có hai giá trị khác nhau của y là 2 và -2. Theo định nghĩa, y không phải là một hàm của đại lượng x.

  c. Trong bảng, chúng ta thấy rằng với mỗi giá trị của x, chúng ta luôn có thể xác định chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa, y là một hàm của đại lượng x. Ở đây giá trị của y không đổi nên hàm không đổi.

  Bài 36: Hàm y = f (x) được cho bởi công thức f (x) = 15 / x

  một. Điền các giá trị tương ứng của hàm số y = f (x) vào bảng sau:

  x -5 -3 -1 1 3 5 15 y = f (x)

  b. f (-3) =? f (6) =?

  Câu trả lời:

  một. Nhập giá trị trj y = f (x) vào bảng sau:

  x -5 -3 -1 1 3 5 15 y = f (x) -3 -5-15 15 5 3 1

  b. f (-3) = 15 / (- 3) = -5

  f (6) = 15/6 = 5/2

  Bài 37: Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức f (x) = 2×2 – 5

  Hãy tính: f (1); f (-2); f (0); f (2)

  Câu trả lời:

  Ta có: f (1) = 2.12 – 5 = 2 – 5 = -3

  f (-2) = 2. (- 2) 2 – 5 = 4 – 5 = -1

  f (0) = 2.02 – 5 = 0 – 5 = -5

  f (2) = 2,22 – 5 = 2,4 – 5 = 3

  Bài 38: Cho hàm số y = f (x) = 2 – 2×2. Tìm câu lệnh đúng.

  một. f (1/2) = 0

  b. f ((- 1) / 2) = 4

  c. f (1/2) = 3/2

  d. f ((- 1) / 2) = 5/2

  Câu trả lời:

  một. f (1/2) = 0 sai

  b. f ((- 1) / 2) = 4 sai

  c. f (1/2) = 3/2 đúng

  d. f ((- 1) / 2) = 5/2 sai

  Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.