aolo guci có nghĩa là

Aolo Guci“là một câu tiếng Romania mới” Swaggy “. Câu này được sử dụng lần đầu tiên bởi Stres, một ca sĩ địa phương đang ngồi trong xe hơi với đối tác của anh ấy và nói” Aolo Guci “. Kể từ thời điểm đó, anh ấy trở thành một con virus và mọi người đang sử dụng”Aolo Guci“trong hầu hết các câu. Đó là một giáo viên không muốn khuyến khích việc nghỉ học, vì vậy bạn chỉ nói còn bạn tất cả rõ ràng.

Ví dụ: “Thưa thầy, chúng em có thể làm việc gì đó với những sự vắng mặt này? Một loạt hoamột cà phê? Aolo Guci “

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of drduc_5

By Drduc_5

Leave a Reply

Your email address will not be published.