một thủy thủ của cảng hậu môn có nghĩa là

Một thuật ngữ được sử dụng cho một người đồng tính nam. Một thuật ngữ khác cho Kiểm lâm ở phía sauMột người thích Chèo thuyền Chuffy ống hậu môn của anh ấy càng nhiều càng tốt

Ví dụ Có vẻ như Steven là một thủy thủ của cảng hậu môn. Tôi nghe nói Steven thích chơi Captin Chuffy trong khi đi thuyền vào cảng hậu môn.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.