Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm bên dưới, bấm Bắt đầu kỳ thi để làm toàn bộ bài học

Nếu bạn có máy tính, bạn nhấn phím shift và sau đó nhấp vào vị trí chứa phân số. Sau đó bạn viết 2 và 40/60 sẽ ra. Tôi đã nói với bạn trước, đó là 8/3

8/3 giờ

Làm thế nào để chuyển 2 giờ 40 phút sang phân số?

2 giờ 40 phút = \ (2 \ frac {40} {60} \)giờ = \ (2 \ frac {2} {3} \) giờ = \ (\ frac {8} {3} \) giờ

2 giờ 40 phút = 160 phút = 160: 60 = 8/3 giờ

Không biết có đúng không, nếu đúng thì tick cho mình nhé Trần Minh Anh

= 8/3

làm thế nào để chuyển đổi từ 0,75 giờ sang phút?

= 45 phút

Nhớ đánh dấu chính xác giùm mình

mất 0,75 x 60 = 45 phút

45 phút bạn ơi!

Chúc bạn may mắn!

Cách chuyển số thập phân sang giờ phút giây

Vui lòng chỉ rõ cách làm!

Lên mạng và hỏi! trên đó

không. bạn có biết?

Năm nay bạn học lớp mấy?

Mk học lớp 6 rồi

Làm thế nào để chuyển 3 giờ 40 phút sang phân số?

3 giờ 40 phút = 3 \ (\ frac {40} {60} \) giờ = 3 \ (\ frac {2} {3} \) giờ = \ (\ frac {11} {3} \) giờ

40 phút đầu tiên = \ (\ frac {2} {3} \) h chúng ta có \ (3 \ frac {2} {3} \) h = \ (\ frac {11} {3} h \)

1, Làm thế nào để chuyển 4 giờ 30 phút thành giờ (kết quả là một phân số, ví dụ kết quả bằng 4 phần 9) và từ kết quả (là một phân số) để đổi thành 4 giờ 30 phút Hãy viết lại cách đổi nó cho tôi (chi tiết)

Lần đổi đầu tiên 4h30 = 270 phút (4×60 = 240 + 30)

2 chia 270 phút cho 60 = 4,5 giờ

Tôi không hiểu bạn nói gì

ra phân số mà bn

Điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần giải thích các bước của mình

chỉ cần chuyển 4,5 thành một phân số

Sử dụng máy tính bỏ túi 9 phần 2

Có bao nhiêu phân số là 3km / giờ nếu khoảng cách ab là 2 km

45km / giờ có thể chuyển đổi thành bao nhiêu phân số nếu khoảng cách ab là 40 km

7 giờ 40 phút = …………….. giờ

Lưu ý: đổi thành số thập phân

rất nhiều bạn

7.67 giờ

7 giờ 40 phút = 7 và 2/3 giờ

Học tốt

tính 6 giờ 15 phút-3 giờ 40 phút (phép tính phải có cách đổi)

6 giờ 15 phút-3 giờ 40 phút

= 5 giờ 75 phút-3 giờ 40 phút

= 2 giờ 35 phút

6 giờ 15 phút – 3 giờ 40 phút = 5 giờ 75 phút – 3 giờ 40 phút = 2 giờ 35 phút

6 giờ 15 phút-3 giờ 40 phút = 2 giờ 35 phút

Chúc may mắn mik

Hệ thống nhị phân là gì? Làm thế nào để chuyển một số từ nhị phân sang thập phân và chuyển một số từ thập phân sang nhị phân?

Hệ thống nhị phân(hoặchệ thống đánh số cơ sở hai) là một hệ thống đánh số sử dụng hai ký tự để biểu diễn một giá trị số, bằng tổng các lũy thừa của 2. Hai ký tự đó thường là 0 và 1; chúng thường được sử dụng để đại diện cho hai giá trị của hiệu điện thế tương ứng (với hiệu điện thế, hoặc hiệu điện thế cao bằng 1 và không có, hoặc điện áp thấp bằng 0). Do những ưu điểm của các phép tính đơn giản có thể dễ dàng thực hiện vật lý, chẳng hạn như trên các mạch điện tử, hệ nhị phân đã trở thành một khối xây dựng cơ bản trong các máy tính đương đại.

Bạn đang xem: 40 phút bằng bao nhiêu giờ

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.