Đầu vào thứ 3 có nghĩa là

Một từ đồng nghĩa với anal. Được sử dụng khi thảo luận về quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Howard Stern trên đài phát thanh Trên cạn như một cách để tránh kiểm duyệt và tránh bị phạt FCC.

Ví dụ Guy 1: Vì vậy, bao nhiêu đầu vào là cô ấy? Cô ấy đã làm Đầu vào thứ 3 không? Chàng trai thứ 2: Vâng, cô ấy làm cả 3 đầu vào. Cô ấy không thường xuyên sử dụng đầu vào thứ 3.

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Avatar of dr. 5

By Dr.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.