Ví dụ về đại số Các bài tập thường gặp Đại số Chuyển thành phân số 0,75 Chuyển một số thập phân thành phân số bằng cách đặt số thập phân lên lũy thừa của mười. Vì có một số ở bên phải của dấu thập phân, hãy đặt số thập phân vào. Tiếp theo, thêm số nguyên vào bên trái của số thập phân. Loại bỏ thừa số chung của và. Nhấp để biết thêm các bước … Các yếu tố trong. Loại bỏ các thừa số chung. Nhấp để biết thêm các bước … Loại bỏ thừa số chung.Rewrite cách diễn đạt.

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi biquyet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.